Nâng cao chất lượng giao ban bí thư chi bộ nông thôn ở Gia Lộc
Huyện Gia Lộc (Hải Dương) hiện có 7.086 đảng viên sinh hoạt tại 47 TCCSĐ, trong đó có 22 xã và 1 thị trấn với 6.397 đảng viên, được chia thành 6 khu. Nhiều năm qua, Huyện uỷ Gia Lộc tập trung lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng giao ban bí thư chi bộ nông thôn. Huyện uỷ phân công mỗi khu có 1 đồng chí uỷ viên ban thường vụ huyện uỷ là trưởng khu; 1 đồng chí huyện ủy viên là phó khu kiêm thư ký ghi biên bản về tình hình các xã trong khu. 

Hằng tháng, từ ngày mồng 5 đến mồng 10, Ban Thường vụ Huyện uỷ duy trì nền nếp tổ chức hội nghị giao ban tại các khu theo hình thức luân phiên, đảm bảo mỗi xã, thị trấn đăng ký tổ chức hội nghị từ 2 đến 3 lần/năm. Tham dự hội nghị có các đồng chí thường vụ huyện uỷ phụ trách khu, huyện uỷ viên phụ trách xã, thị trấn, bí thư đảng uỷ, phó bí thư - chủ tịch UBND xã, thị trấn, các bí thư chi bộ nông thôn.  


Nội dung, chương trình của hội nghị giao ban được các chi bộ tổ chức quán triệt, triển khai và xây dựng thành nội dung sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Mỗi bí thư chi bộ nhất thiết phải phản ánh tình hình chi bộ, cụm dân cư trong tháng và nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ tháng tiếp theo, không phản ánh chung chung, không rõ nội dung, các kiến nghị nêu cụ thể, có địa chỉ từng vấn đề. Ý kiến của bí thư chi bộ phải chuẩn bị chu đáo, có sự thống nhất của chi uỷ trước khi dự hội nghị. Các cấp uỷ, chính quyền cơ sở có trách nhiệm giải quyết dứt điểm những vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền, báo cáo kết quả giải quyết tại hội nghị giao ban tiếp theo và chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ. Sau hội nghị giao ban, bí thư chi bộ kịp thời triển khai những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức đảng các thôn, xóm, khu dân cư…


Các kiến nghị, đề xuất của các khu trong hội nghị giao ban được Văn phòng Huyện uỷ tổng hợp, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ xem xét, chỉ đạo. Các nội dung giải trình, trả lời của các ban, ngành liên quan được tổng hợp thành dự thảo chung báo cáo Huyện uỷ. Huyện uỷ xem xét, trả lời bằng văn bản. Ý kiến trả lời nào chưa thoả đáng được yêu cầu trả lời lại. Sau đó tổng hợp ý các ý kiến trả lời thành văn bản chính thức gửi các đồng chí trưởng khu, thông báo công khai tại hội nghị giao ban tháng sau.


Từ năm 2006 đến nay, tại các hội nghị giao ban bí thư chi bộ đã có trên 1.000 lượt ý kiến đề xuất, kiến nghị (tháng nhiều nhất 29, ít nhất 7). Trong đó, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: 246; công nghiệp - dịch vụ - xây dựng kết cấu hạ tầng: 194; chế độ chính sách: 234; quản lý đất đai: 64; văn hoá - xã hội: 26; an ninh - quốc phòng: 24; xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể - tổ chức cán bộ: 36; những vấn đề khác: 178.  


Đồng chí Nguyễn Quang Thạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cho biết: “Để công tác giao ban đạt kết quả cao, Thường trực Huyện uỷ thường xuyên, trực tiếp kiểm tra, cho ý kiến, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của cấp uỷ cơ sở. Bí thư chi bộ nhắc nhở, yêu cầu các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của quần chúng tại cơ sở, đảm bảo những vấn đề nêu ra không chỉ trả lời bằng văn bản mà còn được giải quyết một cách cụ thể, có hiệu quả”.


Hội nghị giao ban hằng tháng ở Gia Lộc là kênh thông tin cần thiết, quan trọng đối với bí thư chi bộ nông thôn, góp phần xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa cấp uỷ với người đứng đầu các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn, phát hiện những bức xúc nảy sinh từ cơ sở. Từ đó, Huyện uỷ có biện pháp chỉ đạo, giải quyết, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Mặt khác, hội nghị giao ban cũng giúp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, từng bước đổi mới nội dung, nâng cao kỹ năng, hình thức tổ chức một kỳ sinh hoạt cho đội ngũ bí thư chi bộ cơ sở. Đồng thời giúp các đồng chí cấp uỷ, lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện nắm bắt sâu hơn những lĩnh vực được phân công phụ trách.  


Hoạt động giao ban giúp Huyện uỷ đảm bảo thông tin hai chiều từ dưới lên và từ trên xuống; giúp bí thư đảng uỷ, bí thư chi bộ hiểu, nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết để giải thích cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền.  


Xác định vai trò quan trọng trong giao ban giữa các bí thư chi bộ nông thôn, Huyện ủy Gia Lộc tiếp tục duy trì chế độ giao ban hằng tháng theo Chỉ thị 13-CT/TU của Tỉnh uỷ với phương châm đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức, nâng cao chất lượng và tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp uỷ đảng theo hướng sát với tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất