Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ TP Pleiku

Hiện nay, Đảng bộ TP. Pleiku có 41 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) gồm 30 đảng bộ và 11 chi bộ cơ sở với 5.290 đảng viên, trong đó có hơn 2.140 đảng viên nữ, 278 đảng viên người dân tộc thiểu số, 64 đảng viên là người theo các tôn giáo, 612 đảng viên trong độ tuổi đoàn.

Chống tham nhũng, lãng phí ở Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp được Tỉnh ủy và UBND tỉnh đầu tư nhiều kinh phí, các nguồn thu từ liên kết đào tạo, bồi dưỡng với các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh mỗi năm lên tới hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cho giảng dạy, học tập và nâng cao đời sống cán bộ, giảng viên và người lao động bị thất thoát khá nhiều.

Làm gì để tránh: cóp-pi-pết?

Các đảng viên được đơn vị, chi bộ tin tưởng giao nhiệm vụ tổng hợp báo cáo phải có năng lực viết, khả năng bao quát những vấn đề và luôn trau dồi chuyên môn nghiệp vụ của mình. Song, điều quan trọng là luôn phải tự giác trong công việc và có ý thức tự phê bình, phê bình trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình và trung thực báo cáo kết quả của đơn vị…

Điểm mới trong công tác tự phê bình và phê bình ở Trà Vinh

Tự phê bình và phê bình là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là phương pháp để giáo dục, rèn luyện đảng viên. Từ năm 1996 đến nay, Tỉnh uỷ Trà Vinh đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên tự phê bình trước quần chúng nhân dân. Đây là nét mới trong công tác tự phê bình và phê bình ở Trà Vinh, cách làm này đã đem lại một số kết quả tốt, được đảng viên và quần chúng nhân dân ủng hộ, đồng tình.

Mới nhất

Xem nhiều nhất