Gánh nước sáng mồng một Tết

1 Sáng mồng một Tết, vừa tỉnh giấc, nghe tiếng gõ cửa, tôi hiểu ngay là ai đang đến. Chị gái tôi! Bà đến xông nhà. Nhưng không chỉ có thế. Như mọi sáng mồng một Tết, trên vai bà là chiếc đòn gánh tre với hai đầu là hai thùng nước đầy. Bà chị tôi bao năm nay vẫn giữ mỹ tục rất ít người gốc Hà Nội còn nhớ: Ngày đầu năm đem nước đến tặng cho người em của chị với lời chúc “Chúc gia đình em sang năm mới hạnh phúc sung mãn như nước tràn đầy!”.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Học viện Tài chính

Thời gian qua, Đảng ủy Học viện Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tuy nhiên, chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Học viện vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa phát huy tối đa sức mạnh của tập thể chi bộ và đảng viên, nền nếp sinh hoạt chi bộ chưa đi vào chiều sâu, nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ còn hạn chế… Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Đảng ủy trường đã chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Học viện Tài chính, qua đó đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Học viện thời gian tới.

Đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở đảng, đảng viên

Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đảng viên là tế bào của Đảng, thành viên của TCCSĐ, là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. TCCSĐ là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Sự vững mạnh của các TCCSĐ là điều kiện bảo đảm cho sự vững mạnh của toàn Đảng và của cả hệ thống chính trị. Những năm gần đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản xây dựng đội ngũ đảng viên, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các TCCSĐ và hệ thống chính trị ở cơ sở; bổ sung, sửa đổi và ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của một số loại hình TCCSĐ.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng nói chung và của tổ chức cơ sở đảng nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chất lượng sinh chi bộ là thước đo quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Hiện nay Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật (VHNT) Quân đội có 23 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 2 đảng bộ cơ sở và 21 chi bộ cơ sở. Tổng số đảng viên 395 đồng chí, chính thức 376 đồng chí, dự bị 19 đồng chí. Các chi bộ trong Đảng bộ Nhà trường là nơi trực tiếp quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và hướng dẫn của Phòng Chính trị Nhà trường; lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được đảm nhiệm, góp phần xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Chuyện sinh hoạt đảng ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Do điều kiện làm việc phân tán, độc lập, một số đơn vị liên doanh với nước ngoài, nhiều tổ chức đảng ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có những hình thức tổ chức sinh hoạt đảng phù hợp, độc đáo. Tuy nhiên, nền nếp sinh hoạt luôn được giữ vững, nghiêm túc, chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong những hoàn cảnh, điều kiện đặc thù.

Một cuộc họp chi bộ ở xa Tổ quốc

Câu chuyện dưới đây xin được chia sẻ cùng bạn đọc đã diễn ra 40 năm về trước, tại Chi bộ Mi-la, tỉnh Công-xtăng-tin, An-giê-ri, nơi đặt đại bản doanh Đoàn chuyên gia Y tế Việt Nam đợt 1 (nhiệm kỳ 1981-1983). Gọi là đại bản doanh vì đây là Đoàn chuyên gia đông nhất, do bác sĩ Đặng Kim Châu, Tổng Trưởng đoàn, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy chuyên gia tại nước bạn là các đồng chí Nguyễn Thị Sâm và Nguyễn Xuân Thụ. Trên địa bàn nước sở tại, còn nhiều đoàn chuyên gia nước ta nhưng số lượng ít hơn, đặt ở Fet Ju-a, En Mê-lia, Oet At-mê-nia, An-giê, Hát-xi Mét-sa-út.

Đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chiều 27-3, các đại biểu đã lắng nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày chuyên đề “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối Các cơ quan TP. Hà Nội

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ Khối Các cơ quan TP. Hà Nội đã ban hành 3 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa, 9 đề án và các nghị quyết chuyên đề để triển khai cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng cũng như trên mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ. Trong đó Đảng ủy xác định đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chính là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các chi, đảng bộ trực thuộc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất