Niềm tin

Mùng 3 tháng 2 năm nay Đảng ta tròn 93 mùa xuân (3-2-1930 - 3-2-2023). Chín mươi ba năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta vững vàng tiến bước trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đưa nhân dân ta từ bóng tối ra ánh sáng, từ kiếp nô lệ thành người tự do, từ kẻ mất nước thành người làm chủ, từ đói nghèo lạc hậu đến cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam chín mươi ba năm qua là cơ sở niềm tin của nhân dân với Đảng. Niềm tin đó ngày nay được khơi dậy, ngày càng được củng cố bởi:

Đảng tiếp tục kết hợp đúng đắn Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa yêu nước, truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, biết quý trọng và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại đưa đất nước vượt qua mọi gian lao, nguy hiểm vươn lên sánh vai cùng các nước trên thế giới với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình. Cội nguồn sức mạnh của đất nước chính là tinh thần và ý chí quật cường của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng – đội tiên phong trí tuệ, bản lĩnh của giai cấp công nhân và cả dân tộc Việt Nam. Chặng đường từ khi có Đảng đầy ắp niềm tin tình Dân nghĩa Đảng, nhân dân tham gia, nhân dân hưởng ứng, ủng hộ, trở thành xung lực của mọi cuộc cách mạng, thắm đượm lòng Dân - ý Đảng làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đảng có những quyết sách sáng suốt, kịp thời, chủ động chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thách thức ở những thời điểm khó khăn, cam go trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam. Gần đây nhất, năm 2022 được coi là năm “lửa thử vàng” của đất nước ta khi phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, khi cả dân tộc cùng bước qua một cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân đoàn kết thành một khối, đồng sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đảng luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự làm trong sạch xứng đáng là đạo đức, là văn minh. Kết hợp hài hoà, nhuần nhuyễn giữa "xây" và "chống" Đảng ban hành nhiều chủ trương, quyết định mới trong xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức và công tác cán bộ sát thực và quyết liệt tổ chức thực hiện. Đặc biệt, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, với tinh thần nghiêm khắc nhưng nhân văn, khoa học, có sức răn đe, cảnh tỉnh cao. Tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiểm soát, đẩy lùi. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng, chưa từng có tiếp tục được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, đồng tình, ủng hộ. Từng ngày, từng ngày, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt kết quả ấn tượng, loại trừ những “con sâu mọt” trong nội bộ, bảo vệ thanh danh, uy tín của Đảng, giữ gìn hình ảnh của cán bộ, đảng viên trong sạch, liêm, chính. Chính kết quả đạt được là yếu tố quyết định tạo niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam với bản lĩnh vững vàng và tầm cao trí tuệ đã khẳng định là lực lượng duy nhất lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng được nhân dân tin tưởng, đảm đương sứ mệnh lịch sử lãnh đạo dân tộc vượt qua mọi chông gai, thử thách đưa đất nước phát triển phồn vinh. Tổ quốc độc lập, tự do, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, gửi trọn niềm tin với Đảng quang vinh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất