Then chốt của then chốt

Ngày  3-2-2015, tròn 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lớn mạnh trong lòng dân tộc. 85 năm qua, Đảng đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam từ một đất nước bị thống trị, nô lệ, chia cắt, bị những cuộc chiến tranh xâm lược khốc liệt tàn phá trở thành một nước dân chủ, độc lập, thống nhất, ngày càng phát triển và rạng ngời trên trường quốc tế.

Có được thành công đó là do Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân, Tổ quốc, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ - sức mạnh cội nguồn của Đảng. Có được thành công đó là do đội ngũ cán bộ, đảng viên kết tinh bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, trung thành với lý tưởng của Đảng, anh dũng chiến đấu, hy sinh, phấn đấu, đi đầu thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Nếu không có những cán bộ, đảng viên giàu sang không thể cám dỗ, uy vũ không thể khuất phục, tự nguyện hy sinh, hiên ngang ngay cả khi đứng trước máy chém của kẻ thù vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, liệu có lớp lớp người dân theo Đảng? Chính vì thế, chăm lo xây dựng Đảng, đặc biệt công tác đào tạo, rèn luyện, sử dụng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có đức, tài, tận tuỵ phục vụ nhân dân được Đảng ta khẳng định đó là nhiệm vụ then chốt của then chốt.

Không thể phủ nhận những đóng góp to lớn, quyết định của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là thời gian đầu thành lập Đảng, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, liệu có thể đạt được những thành tựu quan trọng nếu không có đóng góp của phần lớn cán bộ, đảng viên tâm huyết, trăn trở, dũng cảm đổi mới tư duy, phá bỏ rào cản bao cấp trì trệ, lạc hậu đưa đất nước bước sang trang mới?

Tuy vậy, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nạn tham nhũng, chạy chức, chạy quyền làm suy yếu Đảng, suy giảm niềm tin của nhân dân, đe doạ sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Để khắc phục tình trạng đó, chỉ tính riêng trong thời kỳ đổi mới đã có ba nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng: Hội nghị Trung ương 3 (khóa VII) đã ban hành Nghị quyết Một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng (ngày 29-6-1992). Tháng 11-1999, Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII đã ban hành Nghị quyết "Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng đảng hiện nay". Gần đây nhất, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (ngày 16-01-2012)   

Chỉ sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI đã có hơn 54.000 đảng viên bị xử lý bằng các hình thức kỷ luật khác nhau, trong đó không ít là cán bộ cao cấp của Đảng và hàng nghìn đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng. Nhiều vụ tham nhũng lớn đã được đưa ra xét xử. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, lấy phiếu tín nhiệm là những nét mới trong quá trình thực hiện bốn nhóm giải pháp do Nghị quyết đề ra. Mặc dù có tiến bộ nhưng việc thực hiện Nghị quyết vẫn chưa đạt yêu cầu trước thực tế cuộc sống.

Năm 2015 là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Đây là dịp lựa chọn những cán bộ, đảng viên tiêu biểu, đủ năng lực, phẩm chất thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng nhưng trước hết là của cấp uỷ và  những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng-trực tiếp tham mưu cho Đảng về công tác tổ chức, cán bộ. Đây là dịp hội tụ trí tuệ, phát huy dân chủ không chỉ trong Đảng mà toàn dân tham gia xây dựng Đảng, hiến kế xây dựng, thực hiện một cơ chế phòng ngừa, trừng trị, răn đe để không thể, không dám chạy chức, chạy quyền, và càng không thể lợi dụng chức quyền vun vén lợi ích cá nhân. Khi có môi trường trong sạch, thượng tôn pháp luật, cán bộ liêm khiết, đủ đức, thực tài, liệu tham nhũng có đường phát triển, lây lan?

Nhìn lại chặng đường 85 năm Đảng lãnh đạo nhân dân vượt qua sóng gió, mỗi khúc quanh của lịch sử, giành thắng lợi càng khẳng định rõ hơn vai trò cán bộ trong mỗi thành công, thất bại. Đó là một bài học sâu sắc để đổi mới, chỉnh đốn Đảng hiệu quả hơn, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, bản lĩnh, trí tuệ sớm thực hiện thành công mục tiêu của Đảng: xây dựng Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất