Trách nhiệm

Chưa bao giờ, hai từ trách nhiệm được nhắc nhiều đến thế trong kỳ họp lần này của Quốc hội, đặc biệt trong hơn 2 ngày đại biểu quốc hội chất vấn các bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ.     

Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Thủ tướng khẳng định: Những việc làm sai trái của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã gây hậu quả nghiêm trọng. Thực trạng này có trách nhiệm của Chính phủ, thành viên Chính phủ có liên quan trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu: chưa tập trung hoàn thiện được đầy đủ, chặt chẽ hệ thống cơ chế chính sách trong quản lý đầu tư, sử dụng vốn, lập mới doanh nghiệp, mở thêm ngành nghề kinh doanh và trong giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước. Việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, xử lý sau giám sát, kiểm tra, thanh tra của cơ quan chức năng thuộc Chính phủ còn kém hiệu lực, hiệu quả nên chưa phát hiện được đầy đủ và ngăn chặn kịp thời những việc làm sai trái và báo cáo không trung thực của lãnh đạo Vinashin.

Thủ tướng thẳng thắn nhận trách nhiệm cá nhân, các thành viên Chính phủ có liên quan và hứa sẽ báo cáo Trung ương trước Hội nghị Trung ương 14, công khai kết quả xử lý.    

Trách nhiệm thường gắn với quyền lực, vai trò, chức năng của mỗi người, mỗi tổ chức trong xã hội. Quyền lực càng lớn, vai trò, chức năng càng quan trọng thì trách nhiệm càng cao. Đảng ta là Đảng cầm quyền, mọi thành công, thất bại đều gắn với vai trò lãnh đạo của Đảng. Không lẽ, trong những sai phạm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng của Vinashin, cán bộ lãnh đạo và tổ chức đảng vô can? Lãnh đạo không chỉ đề ra đường lối, chủ trương mà còn phải bố trí cán bộ, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương, đường lối đó. Khi xảy ra sai phạm nghiêm trọng, toàn bộ các khâu trong quá trình lãnh đạo ấy đều phải được rà soát, kiểm tra, xác định nguyên nhân, trách nhiệm cá nhân, tập thể và có xử lý rõ ràng, thông báo công khai trước Đảng, trước dân. Trong hệ thống tổ chức của Đảng, Đảng bộ Vinashin trực thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Trách nhiệm trước hết thuộc Đảng uỷ Vinashin, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và các ban đảng trung ương có liên quan. 

Từ sai phạm của Vinashin vừa thấy có lỗi cơ chế, vừa có trách nhiệm của cá nhân. Đây là lúc cần thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những khuyết điểm, vì đâu mà có khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm. Như thế không chỉ khẳng định Đảng ta là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính như Bác đã dạy, mà chỉ có như vậy mới tránh được những Vinashin tương tự.

Phản hồi (5)

Dương Quang Hải Vinh 10/04/2011

Không thấy Tạp chí bình luận gì khi Bộ Chính trị quyết định không thi hành quan chức chính phủ nào về vụ VINASIN vì "chưa đến mức"? Đề nghị Xây dựng Đảng xem mức phải kỷ luật ?

Trần Văn Sơn 26/12/2010

Câu chuyện hiện nay không chỉ của VINASIN. Đó là câu chuyện hệ thống tổ chức và cơ chế hoạt động.

Trần Nguyễn Thu Hương 30/11/2010

Được đấy! Các tổ chức đảng không thể vô can. Hoan hô Tạp chí!

1 2

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất