Xử lý đúng người, đúng tội

Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (UBKT TW) về kỳ họp thứ 32 (21-6 đến 3-7-2010) về 45 vụ việc, trong đó có kết luận về Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cấp ủy viên về nội dung liên quan đến phẩm chất đạo đức, lối sống. Thông báo nêu rõ: “Qua thẩm tra, xác minh nhận thấy đồng chí Nguyễn Trường Tô từ năm 2005 đến nay đã có vi phạm: thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh, vi phạm nghiêm trọng tư cách cấp ủy viên, đảng viên, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh người cán bộ lãnh đạo, gây dư luận bất bình trong Đảng và xã hội. Những vi phạm của đồng chí Tô đã được đồng chí Chủ nhiệm UBKT TW nhắc nhở nhưng không được nghiêm túc tiếp thu, khắc phục và không thành khẩn nhận khuyết điểm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Giám đốc Công an tỉnh biết những sai phạm của đồng chí Tô từ năm 2005 nhưng không báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét giải quyết. UBKT TW đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Trường Tô bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng và đề nghị cấp có thẩm quyền bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân và cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh phải kiểm điểm trước Tỉnh ủy về việc này một cách nghiêm khắc”.
Đây không phải lần đầu tiên UBKT TW nêu đích danh cán bộ vi phạm trong thông báo các kỳ họp. Nhưng đây là lần đầu tiên thông báo chỉ rõ không chỉ sai phạm của cán bộ mà còn nêu rõ những người liên quan đến vi phạm của cán bộ. Đây là một bước tiến tích cực của Đảng trong chống tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân hoan nghênh và đồng tình ủng hộ. Việc làm cụ thể này của Đảng mà trực tiếp là UBKT TW  đã thể hiện một hành động cụ thể, kiên quyết làm theo tư tưởng của Bác: Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính.
Thông báo thừa nhận khuyết điểm: “Vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cấp ủy viên về nội dung liên quan đến phẩm chất đạo đức, lối sống”. Vạch rõ khuyết điểm: “Thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh, vi phạm nghiêm trọng tư cách cấp ủy viên, đảng viên, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh người cán bộ lãnh đạo, gây dư luận bất bình trong đảng và xã hội”. Đặc biệt, mặc dù đã được đồng chí Chủ nhiệm UBKT TW nhắc nhở nhưng “không được nghiêm túc tiếp thu, khắc phục và không thành khẩn nhận khuyết điểm”. Một trong “mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó” là “đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Trường Tô bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng và đề nghị cấp có thẩm quyền bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân và cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh phải kiểm điểm trước Tỉnh ủy về việc này một cách nghiêm khắc”. Đây đúng là một cách sửa chữa nghiêm khắc, tích cực thể hiện sự nghiêm minh của kỷ luật đảng.
Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng UBKT TW đã kiểm tra nghiêm cẩn, kết luận chính xác, đề nghị kiên quyết, là cơ sở để Ban Bí thư có quyết định xử lý đúng người, đúng tội và thông báo công khai cho toàn Đảng, toàn dân biết. Điều đó không chỉ có tác dụng giáo dục, răn đe, ngăn ngừa những sai phạm tương tự, làm trong sạch Đảng, khơi dậy niềm tin trong nhân dân mà còn góp phần ngăn chặn những người không đủ tư cách, phẩm chất vào cấp uỷ mới trong dịp đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng.

                           

Phản hồi (2)

Vũ Minh Hải 13/07/2010

Tôi đề nghị tất cả những kẻ hư đốn như ông Tô này và nhiều kẻ tham nhũng đều phải được lôi ra ánh sáng và đuổi ra khỏi Đảng. Đảng chỉ có mạnh hơn khi công khai gọi mặt chỉ tên và xử lý nghiêm khắc ...

Hoàng Trường Minh 13/07/2010

Cuối cùng thì Tạp chí cũng lên tiếng! Mỗi khi có sự kiện được dư luận quan tâm, tôi thường vào tạp chí để xem quan điểm Tạp chí thế nào và rất thú vị vì hay trùng quan điểm với tôi. Tôi cũng mong Ban Bí thư tiếp tục xử lý kiên quyết và công khai thông báo. Nhưng tôi còn mong Đảng khai trừ những con sâu mọt ra khỏi Đảng...

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất