Trọng trách

Năm 2009 Việt Nam kết thúc thành công nhiệm kỳ Uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc (2008-2009) và ngay từ ngày đầu tiên của năm mới, bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2010. Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN trong bối cảnh: Thế giới chưa thoát khỏi khủng hoảng kinh tế-tài chính, biến động ngày càng nhanh với diễn biến khó lường.
ASEAN chuyển sang giai đoạn phát triển mới - hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và hoạt động trên cơ sở Hiến chương ASEAN, đặt Việt Nam trước khối lượng công việc đồ sộ.

Việt Nam có nhiều ngày lễ lớn trong năm khiến tầm nhìn không chỉ rộng mở mà hành động còn phải hài hoà, đồng bộ, chặt chẽ, nhanh chóng và quyết liệt.

Trong điều kiện đó, xác định chủ đề năm Chủ tịch 2010“Hướng tới Cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn tới hành động”, Việt Nam nhận thức đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN không chỉ là vinh dự to lớn mà còn là trọng trách nặng nề. Với tư cách Chủ tịch ASEAN, Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN trên 3 trụ cột: Chính trị-an ninh, kinh tế và văn hoá-xã hội. Với tư cách Chủ tịch, Việt Nam ưu tiên những trọng tâm: Tăng cường đoàn kết và liên kết ASEAN; thực hiện có hiệu quả Hiến chương và lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa ASEAN với các bên đối tác đồng thời tích cực quảng bá và nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của ASEAN; thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác khác nhằm đối phó với những thách thức toàn cầu như khủng hoảng kinh tế - tài chính, an ninh lương thực, năng lượng, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Với tư cách Chủ tịch, Việt Nam không chỉ điều phối quan hệ giữa ASEAN với các đối tác mà còn có vai trò “cầm cân, nảy mực” trong những mối quan hệ trong khối không ít những vấn đề nhạy cảm.

Để hoàn thành trọng trách Chủ tịch, không chỉ lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành quyết tâm cao, tập trung nguồn lực cần thiết mà mỗi cán bộ, đảng viên trên cương vị của mình cần nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo dấu ấn Việt Nam trên mọi hoạt động của ASEAN năm 2010.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN 2010 Việt Nam không chỉ nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của mình mà còn góp phần quan trọng củng cố, thúc đẩy hoà bình, ổn định và hợp tác ở Châu Á - Thái Bình Dương và trên toàn thế giới. Một ASEAN ngày càng hợp tác, liên kết chặt chẽ, đoàn kết và thống nhất, có vai trò và vị thế quốc tế quan trọng là phù hợp với lợi ích cơ bản và lâu dài của Việt Nam, tạo môi trường, điều kiện tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Một Việt Nam đổi mới và năng động, chính trị-xã hội luôn ổn định, có đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị và hợp tác phát triển với tất cả các nước, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế là đóng góp quan trọng, phù hợp với xu thế phát triển của Cộng đồng ASEAN và thế giới.

     

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất