Thúc đẩy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong xây dựng Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh
Bí thư Thành ủy TP. Hồ chí Minh Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Bí thư Thành ủy TP. Hồ chí Minh Nguyễn Văn Nên chủ trì Hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Năm 2023, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận đạt được những kết quả tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả đạt được là từ quyết tâm đổi mới, cách làm căn cơ, bài bản của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, đã thúc đẩy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các ban đảng và các cấp ủy đảng từ thành phố xuống tận cơ sở.

Tham dự Hội nghị về phía Trung ương có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Tuyên giáo Trung ương; Về phía TP. Hồ Chí Minh có các đồng chí: Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tổng kết, xem phim phóng sự và một số phát biểu, tham luận. Trong đó, các tham luận tập trung vào mô hình hay, cách làm sáng tạo và bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM và các đại biểu dự hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Năm 2023, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình chính trị, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; vừa phải tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp mới phát sinh, vừa phải xử lý những vấn đề, tồn đọng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận đạt được những kết quả tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh. Kinh tế - xã hội của thành phố đạt một số kết quả rõ nét hơn với mức tăng trưởng ước tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận đạt được những kết quả tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Việt Dũng).

Năm 2023, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận đạt được những kết quả tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Việt Dũng).

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Cùng với đó, chú trọng đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, trách nhiệm, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

TP. Hồ Chí Minh đã nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Qua đó, giúp các lĩnh vực kinh tế thành phố đều có mức tăng trưởng khá, cho thấy các giải pháp chỉ đạo, điều hành của thành phố đã đem lại kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Các đại biểu dự Hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định niềm tin và tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Chính phủ và của Đảng bộ, chính quyền thành phố với những chủ trương, đường lối, quyết sách đúng đắn, kịp thời, giải pháp cụ thể, đã góp phần duy trì ổn định xã hội và phát triển kinh tế. Tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Kết quả năm qua đạt được là từ quyết tâm đổi mới, cách làm căn cơ, bài bản của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, đã thúc đẩy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các ban Đảng và các cấp ủy đảng từ thành phố xuống tận cơ sở.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận trong năm 2023 đã minh chứng cho quyết tâm, sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh vượt khó khăn, thách thức trong năm có tính chất bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự Hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

10 sự kiện nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội; quyết liệt giải quyết có hiệu quả các tồn đọng, khó khăn nhiều năm, cũng như các dự án, công trình trọng điểm phát triển TP. Hồ Chí Minh.

2. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác.

3. Tham gia 7 nội dung tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

4. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

5. Công tác cán bộ thực hiện chặt chẽ, đồng bộ

6. Tổ chức Hội thảo khoa học về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

7. Hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP. Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên, nền nếp, hiệu quả thông qua các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Qua đó, đã lan tỏa, nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu; xây dựng, củng cố niềm tin của người dân vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng Đảng của Đảng bộ, chính quyền thành phố.

8. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục có sự đổi mới mạnh mẽ, thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả được nâng lên

9. Kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch công tác dân vận của hệ thống chính trị trong thực hiện chủ đề năm 2024 của Thành phố về “Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”.

10. Đẩy mạnh thực hiện “Dân chủ ở cơ sở” gắn với phát huy quyền làm chủ nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nội dung “5 không” trong hệ thống chính trị Thành phố.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất