Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi triển khai nhiệm vụ năm 2012

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Năm 2011, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chương trình công tác đã đề ra và theo yêu cầu nhiệm vụ của các cấp ủy đảng. 

Năm 2012, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc triển khai quán triệt, thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng; tập trung tham mưu cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tham mưu tổng kết Nghị quyết TƯ 5 (khóa IX) vể đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, xã phường, thị trấn. Tiếp tục đổi mới, triển khai đồng bộ và nâng cao chất lượng trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ; trọng tâm là công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ cấp chiến lược. Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, đồng thời làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất