Cụm thi đua ban tổ chức các thành ủy trực thuộc Trung ương giao ban định kỳ

Tại Hà Nội, Cụm thi đua ban tổ chức các thành ủy trực thuộc Trung ương vừa tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2011.

Quý III năm 2011, ban tổ chức các thành ủy trực thuộc Trung ương đã tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, đảm bảo chất lượng. Nhiều nội dung công tác tổ chức xây dựng đảng do ban tổ chức các thành ủy thực hiện đạt kết quả tốt, có chiều sâu. Công tác tham mưu phục vụ sự chỉ đạo của thường trực, ban thường vụ và ban chấp hành đảng bộ các thành phố đạt kết quả thiết thực.

 

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2011 của ban tổ chức các thành ủy, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, quý IV năm 2011, ban tổ chức các thành ủy tập trung hoàn thành tốt 10 nhiệm vụ: Nghiên cứu, tham mưu, xây dựng các đề án, chuyên đề, chương trình công tác về tổ chức xây dựng đảng, cụ thể hóa các chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy. Sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy thuộc lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng. Tổng kết hai nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Tham mưu triển khai thực hiện xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng gắn với xây dựng, phát triển các đoàn thể chính trị - xã hội và sắp xếp đồng bộ hệ thống chính trị ở cơ sở. Coi trọng phát triển đảng viên, lập tổ chức đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học....

Qua giao ban, ban tổ chức các thành ủy tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, rút được nhiều bài học kinh nghiệm, nêu những đề xuất, kiến nghị với Trung ương chỉ đạo giải quyết.

Hồng Phúc (tổng hợp)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất