Tiếp tục thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận

Ngày 27-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 1682/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15-11-2008 của Quốc hội khóa XII giai đoạn 2011-2014.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành kèm theo quyết định này là Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 5-11-2008 của Quốc hội khóa XII giai đoạn 2011-2014.

Theo Báo cáo của Chính phủ tổng kết bước 1 việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường,  việc thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tại 67 huyện, 32 quận, 483 phường của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa qua đã đạt được mục tiêu đề ra.

Điều này đã tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, góp phần tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, đảm bảo tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý, điều hành của ủy ban nhân dân đồng thời phát huy tính chủ động, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất