Thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011- 2015.

Sáng 19-10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương (HĐLLTƯ) nhiệm kỳ 2011-2015. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Quốc hội; Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đinh Thế Huynh, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội; đại diện các cơ quan tham mưu, quản lý, nghiên cứu khoa học và nhiều nhà nghiên cứu lý luận. 

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định số 34-QĐ/TW, ngày 08-09-2011 của Bộ Chính trị về việc thành lập HĐLLTƯ và Quyết định số 35-QĐ/TW, ngày 08-09-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thành phần HĐLLTƯ nhiệm kỳ 2011-2015. Theo đó, HĐLLTƯ gồm 39 đồng chí, do đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng; 5 đồng chí phó chủ tịch; 1 đồng chí tổng thư ký và 32 đồng chí uỷ viên Hội đồng.

HĐLLTƯ trực thuộc Bộ Chính trị, có chức năng, nhiệm vụ: là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, về những chương trình, đề tài khoa học cấp Nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.

Hội đồng có nhiệm vụ trực tiếp nghiên cứu một số đề tài do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao hoặc do Hội đồng đề xuất được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chấp thuận; đồng thời kế thừa, chắt lọc kết quả của các chương trình, đề tài nghiên cứu khác, để thực hiện tốt chức năng tư vấn của Hội đồng và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Thẩm định những vấn đề mà các ngành, các cấp trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của
HĐLLTƯ.

Nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận đấu tranh và trực tiếp tham gia đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng.

Giữ mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu lý luận của các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng các đồng chí thành viên HĐLLTƯ và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nhà khoa học, các giáo sư, các chuyên gia cùng toàn thể đội ngũ cán bộ lý luận, đội ngũ trí thức khoa học trong cả nước.

Khẳng định vai trò của công tác lý luận và HĐLLTƯ đối với sự nghiệp phát triển của đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, phát huy những kết quả tốt đẹp trong 3 nhiệm kỳ qua, HĐLLTƯ sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tư vấn bằng cách tổ chức hoạt động nghiên cứu các đề tài ở các cơ quan khoa học, tổ chức các kỳ họp của hội đồng, đảm bảo chất lượng các khuyến nghị tư vấn; cùng nhau tìm tòi chân lý trên cơ sở giữ vững nguyên tắc Đảng, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu đặt ra trong nghiên cứu và tư vấn lý luận chính trị; nêu cao tính chủ động, sáng tạo và phong cách làm việc khoa học, đặc biệt coi trọng sinh hoạt khoa học của các tiểu ban chuyên môn của Hội đồng.

Tổng Bí thư nêu rõ, không có lý luận đổi mới đúng đắn, thì không thể có được những thành tựu và những bước tiến mạnh mẽ của thực tiễn đổi mới. Mặt khác, chính thực tiễn đổi mới đã kiểm nghiệm tính đúng đắn của lý luận; đồng thời gợi mở và hối thúc chúng ta phát hiện, tìm tòi, bổ sung và có những phát triển mới về lý luận từ trong thực tiễn sinh động, tiếp tục đổi mới tư duy, hình thành nhận thức lý luận mới. HĐLLTƯ cần bám sát và phân tích sâu sắc thực tiễn, để làm sáng tỏ về lý luận cho những vấn đề của thực tiễn. Phải dùng lý luận như một phương pháp khoa học để cắt nghĩa bản chất và xu thế biến đổi của thực tiễn; cần có những đột phá về lý luận, tạo tiền đề cho thực tiễn, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Đảng và Nhà nước; cần coi trọng tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận.

Hội đồng phải phấn đấu trở thành một cộng đồng khoa học kiểu mẫu cả về tư tưởng, học thuật, đạo đức, văn hoá và phong cách; phấn đấu có những đột phá mới về lý luận…

Nguồn: TTXVN/ Báo điện tử ĐCS

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất