Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ phường An Hải Đông
Đảng bộ phường An Hải Đông (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) hiện có 37 chi bộ trực thuộc, trong đó có 28 chi bộ tổ dân phố, 9 chi bộ cơ quan, đơn vị, trường học với 590 đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của phường phần lớn là cán bộ hưu trí đã kinh qua nhiều vị trí công tác, được rèn luyện qua 2 cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng đất nước, có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, nhiệt tình, tận tụy với công tác, luôn đề cao tinh thần tiên phong, gương mẫu và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Đội ngũ cán bộ, công chức hiện đang công tác tại cơ quan phường hầu hết là cán bộ trẻ, có trình độ trung cấp trở lên, một số ít cán bộ lớn tuổi đã tham gia công tác tại phường trên dưới chục năm, có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tổ chức hội nghị
quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị đến toàn thể ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực UBND, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và trưởng các tổ chức xã hội, các chi uỷ chi bộ trực thuộc.

Một số kết quả nổi bật trong
sinh hoạt chi bộ những năm qua:
Về phương thức tổ chức sinh hoạt chi bộ: Điểm nổi bật của sinh hoạt chi bộ là các chi ủy đã xây dựng quy chế làm việc làm cơ sở cho mọi hoạt động của chi bộ có nề nếp, chất lượng. Các chi ủy đều tổ chức sinh hoạt mỗi tháng một lần, khi cần thiết, họp bất thường theo đúng quy định tại điểm 2 Điều 24, Điều lệ Đảng. Đến nay tất cả các chi bộ đều thống nhất tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng từ ngày 28 tháng trước đến ngày 5 tháng sau (tức sau ngày giao ban hằng tháng của Đảng ủy). Có nhiều chi bộ đã cố định ngày họp hằng tháng vừa đảm bảo thời gian cần thiết cho cấp ủy chuẩn bị, vừa để đảng viên chủ động sắp xếp thời gian dự họp. Quy định này có tác động rất tốt đến ý thức và tinh thần trách nhiệm của chi ủy và mỗi đảng viên đối với sinh hoạt định kỳ của chi bộ. 

Quy trình chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ:
Được quy định trong quy chế theo chức năng, nhiệm vụ của bí thư, phó bí thư và chi ủy viên. Đó là trên cơ sở tiếp thu chủ trương công tác của Đảng ủy (thường là tại cuộc họp giao ban) và nắm chắc tình hình khu dân cư, bí thư hoặc phó bí thư (được bí thư phân công) chủ động chuẩn bị nội dung, hội ý trao đổi thống nhất giữa bí thư và phó bí thư, đưa ra chi ủy bàn để thống nhất, báo cáo chi bộ thảo luận, quyết định. Khi cần thiết, chi ủy họp mở rộng với các tổ trưởng đảng trước khi đưa ra chi bộ thảo luận, quyết định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công phụ trách.

Nội dung sinh hoạt chi bộ: Thông báo một số tình hình thời sự nổi bật trong nước, thế giới; các chuyên đề về công tác xây dựng đảng trong thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Thành ủy; chính sách, pháp luật có liên quan đến công dân; quyền và nghĩa vụ của đảng viên (chừng 30- 40 phút). Phổ biến đánh giá của Đảng ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng tới; báo cáo dự thảo đánh giá của chi bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ lãnh đạo tháng tới.
Trong sinh hoạt, các chi ủy đánh giá tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng đồng thời, đánh giá tình hình công tác và phấn đấu của đảng viên; xem xét nghiêm túc những ý kiến phản ánh của quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, đề ra biện pháp kịp thời giúp đỡ, tháo gỡ những khó khăn của bản thân và gia đình đảng viên, tạo điều kiện cho đồng chí mình phấn đấu, khắc phục.
Trong đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, các chi ủy đã đi sâu phân tích những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của tập thể cấp ủy, của bí thư và của từng đảng viên được phân công; tập trung thảo luận việc lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể vận động nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…
Nhìn chung các chi bộ đã thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với chủ trương của Đảng ủy và tình hình ở khu dân cư, đơn vị; đặc biệt là những vấn đề nổi cộm về tư tưởng, tâm tư bức xúc, thực tế khó khăn trong đời sống, về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên…
Trong thảo luận, các chi bộ đã đề cao dân chủ, tự phê bình và phê bình tạo được không khí cởi mở, đoàn kết, thẳng thắn, xây dựng. Vì vậy, mỗi đảng viên thể hiện được chính kiến cá nhân, không bàn những vấn đề ngoài thẩm quyền lãnh đạo của chi bộ. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau chi bộ trao đổi, thảo luận kỹ, tạo sự thống nhất cao trước khi biểu quyết; đồng thời, thực hiện tốt nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, ý kiến cá nhân được bảo lưu. Trên cơ sở đó, đồng chí chủ trì cuộc họp giải thích những vấn đề chưa rõ, chưa đúng; kết luận những vấn đề trọng tâm, những giải pháp chủ yếu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng tới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Kết luận này sau khi lấy ý kiến cuộc họp sẽ là nghị quyết của chi bộ. Về cơ bản, những nội dung trên được thực hiện tốt, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.   

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất