Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước

Chiều 25-8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án mô hình tổ chức đảng trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tổ chức hội nghị thảo luận dự thảo Tờ trình Ban Bí thư về Đề án mô hình tổ chức của đảng trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã báo cáo tóm tắt Đề án và dự thảo Tờ trình Ban Bí thư về Đề án “Mô hình tổ chức của đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước”. Trong đó, nêu rõ những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc sau 5 năm thực hiện Quy định 196-QĐ/TW về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và Quyết định 197-QĐ/TW của Ban Bí thư quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương.

Thực hiện Quy định số 196 về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước của Ban Bí thư, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức sắp xếp kiện toàn các tổ chức đảng trong doanh nghiệp, đến nay trong 116 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước có 115 đảng bộ và 1 chi bộ. Về cơ bản mô hình đảng bộ trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước được sắp xếp một bước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại nhiều loại mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp như: đảng bộ cơ quan, đảng bộ cơ quan mở rộng, đảng bộ công ty mẹ, đảng bộ công ty mẹ mở rộng, đảng bộ toàn doanh nghiệp… Việc ban hành quy định và thực hiện chức năng nhiệm vụ của các  tổ chức đảng cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước còn lúng túng, bất cập. Từ khảo sát thực tế, mở các hội nghị thảo luận, lấy ý kiến của các chuyên gia, Ban chỉ đạo đang dự kiến một số phương án trình Ban Bí thư.


Kết luận hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao việc triển khai thực hiện Đề án của các thành viên Ban chỉ đạo. Đồng chí Tô Huy Rứa cho rằng, doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế, khi xây dựng và thực hiện mô hình tổ chức đảng phải đảm bảo giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, góp phân nâng cao hiệu quả kinh tế-xã hội của doanh nghiệp.

Đồng chí Tô Huy Rứa lưu ý Ban chỉ đạo cần đánh giá khách quan, đúng tình hình thực tế của tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước, làm rõ những ưu điểm và những hạn chế, bất cập của các loại hình này, trên cơ sở đó đề xuất phương án trình Ban Bí thư xem xét.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất