Xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của đảng ủy cấp trên cơ sở trong các doanh nghiệp Trung ương
Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Ngày 19-11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo lấy ý kiến xây dựng quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.


Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội thảo.

Đề dẫn Hội thảo do đồng chí Bùi Văn Cường nêu: Đảng bộ Khối hiện có 35 đảng bộ trực thuộc, gồm 9 đảng bộ tập đoàn; 16 đảng bộ tổng công ty; 1 đảng bộ thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng và 2 đảng bộ cơ quan. Mô hình tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty chưa thống nhất: có 10 đảng bộ toàn ngành, 23 đảng bộ công ty mẹ, hội sở chính mở rộng, với 1.098 tổ chức cơ sở đảng và hơn 79.000 đảng viên. Thực tế cho thấy, tại các đảng bộ trực thuộc đang có sự vận dụng các văn bản khác nhau để làm căn cứ quy định hoạt động của đảng bộ cấp trên cơ sở. Do vậy, việc phải có một quy định thống nhất về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối là rất cần thiết.

Theo dự thảo quy định, đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương là đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước do cấp ủy có thẩm quyền quyết định thành lập và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.


Đảng ủy cấp trên cơ sở có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức đảng trực thuộc về nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ và các nhiệm vụ khác được giao đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, góp phần phát huy vai trò chủ đạo của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh…


Tại Hội thảo, nhiều ý kiến của các đảng ủy trực thuộc đều nhất trí việc cần thiết phải có một quy định chung để áp dụng thực hiện trong các cấp ủy đảng của Khối.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hoàng Việt hoan nghênh các ý kiến phát biểu của đại diện các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, ý kiến của các đại biểu là những cơ sở quan trọng để Ban soạn thảo tiếp thu, bổ sung hoàn thiện quy định, trình Ban Bí thư xem xét.

Hoa Hiền

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất