Lễ ký kết Chương trình hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Bình Dương


Lễ ký kết Chương trình hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Bình Dương  (Ảnh: Hoàng Hào).

Tham dự buổi Lễ, về phía Trung ương có các đồng chí: GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; GS, TS. Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; GS, TS. Nguyễn Quang Thuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; GS, TS. Lê Quân – Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS, TS. Nguyễn Hồng Sơn – Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS, TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản và các bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Bình Dương có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTQVN tỉnh; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Bình Dương.

Chương trình hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Bình Dương trong trong thời gian tới sẽ tập trung nghiên cứu, tổng kết, mô hình phát triển tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới của đất nước, bao gồm một số nội dung như: Đánh giá kết quả phát triển của tỉnh Bình Dương một cách toàn diện trên tất cả các mặt trong thời kỳ đổi mới, xác định, làm rõ những đặc trưng nổi bật trong mô hình phát triển tỉnh Bình Dương trong thời kỳ đổi mới của đất nước; phân tích nguyên nhân, nhất là cách làm dẫn đến sự thành công và rút ra những bài học kinh nghiệm, những kết quả đạt được của tỉnh Bình Dương. Từ đó, phục vụ cho việc thiết thực tổng kết thực tiễn 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước (1986-2026). Đồng thời, Đề án sẽ phân tích, dự báo những nhân tố tác động, từ đó tìm ra chủ trương, chính sách cơ chế đặc biệt để phát triển tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.


Đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương phát biểu tại Lễ ký kết sáng ngày 19-4 (Ảnh: Hoàng Hào).

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương phát biểu: Năm 2022 là đúng 25 năm tỉnh Bình Dương được thành lập, xây dựng và phát triển. Hiện nay, tỉnh đang tập trung tổ chức Hội thảo khoa học và một số hoạt động khác để tổng kết, đánh giá các bước phát triển Bình Dương trong 25 năm qua và định hướng phát triển cho giai đoạn mới. Việc Bình Dương được Hội đồng Lý luận Trung ương, cơ quan lý luận cao nhất của Đảng lựa chọn, hợp tác để tổng kết mô hình phát triển trong công cuộc đổi mới là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương. Đặc biệt, đây là cơ hội rất lớn để giúp cho tỉnh Bình Dương tổng kết, đánh giá lại những mô hình phát triển của tỉnh một cách sâu sắc và bài bản bằng những luận cứ khoa học, đồng thời giúp cho tỉnh định hình tầm nhìn, chiến lược và định hướng phát triển, xác định mục tiêu phấn đấu và tạo ra những điểm khác biệt, mang tính đột phá cho giai đoạn phát triển tiếp theo của tỉnh Bình Dương.

Đây là những chất liệu rất quan trọng để tỉnh Bình Dương xây dựng quy hoạch tỉnh giai đoan 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050 đạt chất lượng, có tính khả thi cao theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ. Với sự điều hành của Ban Chỉ đạo mà đặc biệt là GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, việc tổng kết mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới của đất nước và tầm nhìn định hướng đến năm 2050 sẽ đạt được kết quả cao nhất. Về phần mình, Tỉnh ủy Bình Dương cam kết sẽ phối hợp một cách nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan của địa phương và gửi cán bộ có trách nhiệm để làm đầu mối phối hợp, cung cấp thông tin một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác theo đúng chương trình phối hợp ký kết hôm nay và sự chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Ban Chỉ đạo của của Đề án.

Phát biểu tại Lễ ký kết, GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết: Tham gia các sự kiện gắn liền với kỷ niệm 25 năm tỉnh Bình Dương tái lập, sáng nay chúng tôi đã vinh dự tham dự Lễ thành lập Trung tâm Giám sát và điều hành thông minh tỉnh Bình Dương và ra mắt Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Dương, chúng ta nhận thấy rằng, sau 25 năm nhìn lại về tư duy, chiến lược, tầm nhìn, phát triển. Hôm nay, chứng kiến Lễ ký kết, để tổng kết mô hình của tỉnh Bình dương. Có thể nói đây là sự kiện rất quan trọng để cụ thể hóa hoàn chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng ta sau 25 năm phát triển tỉnh Bình Dương.

Từ một tỉnh nông nghiệp sau 25 năm Bình Dương trở thành một tỉnh công nghiệp mà tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước với hơn 82%. Những mô hình và cách làm của Bình Dương đặt cho chúng ta một suy nghĩ là phải luôn tìm tòi để phát huy hết lợi thế và thực sự Bình Dương là rất thành công. Tuy nhiên, với những yêu cầu trong phát triển, đặc biệt là trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tầm nhìn, định hướng, định hướng, chiến lược và các đột phá phát triển của đất nước, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới thì yêu cầu phát triển trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo đã đặt ra cho chúng ta một suy nghĩ để đánh giá thật đúng những nguồn lực, những quan hệ tương tác để từ đó lựa chọn cho Bình Dương một hướng đi mới. Chúng ta kế thừa những kết quả đã đạt được cho một giai đoạn phát triển mới và trong đó khoa học - công nghệ, đổi mới, sáng tạo là rất quan trọng để chúng ta bước vào nền kinh tế số trong giai đoạn phát triển nền kinh tế số của quốc gia.


GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Lễ ký kết sáng 19-4 (Ảnh: Hoàng Hào).

Hôi đồng Lý luận Trung ương có nhiệm vụ tổng kết thực tiễn, mà tổng kết thực tiễn phải gắn liền với các mô hình được phát triển một cách bền vững, đây là điều mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hết sức quan tâm. Lý luận của chúng ta là được hoàn thiện trên nền tảng thực tiễn đất nước mà đây là mô hình phát triển của các địa phương. Bình Dương là một địa phương được Hội đồng Lý luận Trung ương lựa chọn, ngay từ năm ngoái, sau khi có kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 4 về thích ứng, linh hoạt, an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19 để phục hồi phát triển kinh tế thì chúng ta đã chủ động có cuộc hội thảo từ rất sớm. Bình Dương đã bứt phá để thoát khỏi tình trạng khó khăn chưa từng có và đạt được tốc độ phát triển 2,62% của năm 2021, hơn mức trung bình của cả nước trong lúc mà nước ta tăng trưởng âm. Qua đó, để thấy rằng tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí quyết tâm, của người dân và lãnh đạo tỉnh Bình Dương là rất lớn. Đây cũng là những tiền đề rất quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện những bước phát triển mới.


Đồng chí Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ thành lập Trung tâm Giám sát và điều hành thông minh tỉnh Bình Dương và ra mắt Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Dương sáng 19-4-2022.

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết Chương trình hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Bình Dương sáng ngày 19-4
Hoàng Hào

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất