Vĩnh Tường đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế


Đ/c Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Vĩnh Tường, ngày 8-6-2019.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong tỉnh giai đoạn 2016-2021, Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Tường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng lộ trình cụ thể, xác định trách nhiệm của từng cấp, đưa ra những mục tiêu, giải pháp thực hiện trong từng giai đoạn.

Để thực hiện tinh giản biên chế trong toàn huyện theo đúng kế hoạch, ngay từ đầu năm 2017, Huyện ủy Vĩnh Tường đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên thông qua các buổi học tập chuyên đề, các kỳ họp chi bộ, các đợt sinh hoạt tập thể nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị. Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực trạng công tác cán bộ, từ đó giúp mỗi cá nhân xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của bản thân để cùng các cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng bộ máy tinh gọn, tránh sự chồng chéo, giảm áp lực cho ngân sách, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn của mỗi cán bộ, đảng viên.

Theo đó, ngay trong năm 2017, huyện đã hoàn thành việc sáp nhập, sắp xếp bộ máy (sớm hơn 1 năm so với lộ trình của Đề án số 01), sau sáp nhập giảm được 4 đầu mối đơn vị. Huyện Vĩnh Tường là địa phương tiên phong của tỉnh trong việc tiến hành sáp nhập 3 đơn vị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thành Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-8-2017. Qua đó giảm 2 đầu mối và 3 chức danh lãnh đạo (gồm 1 Trưởng Ban Dân vận, 1 Phó Trưởng Ban Dân vận, 1 Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị).

Huyện cũng tiến hành sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao, đi vào hoạt động từ 1-6-2017. Giao Phòng Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời thành lập Trung tâm hành chính công trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện. Riêng Ban Quản lý dự án đầu tư và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng của huyện đã được sáp nhập từ năm 2012 và thực hiện tự chủ 100% kinh phí hoạt động thường xuyên. Tiếp nhận Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề từ Sở Lao động - Thương binh và xã hội về huyện quản lý, sau được đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Năm 2018, huyện sáp nhập, hợp nhất 10 trường Tiểu học và THCS có quy mô dưới 8 lớp thành 5 trường. Năm 2019, đang triển khai kế hoạch sáp nhập 11 thôn, tổ dân phố có quy mô dân số và quy mô diện tích tự nhiên dưới 50% theo quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Huyện cũng thực hiện việc giải thể các chi bộ cơ quan và chi bộ quân sự trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn, chuyển đảng viên là cán bộ, công chức, dân quân thường trực về sinh hoạt tại chi bộ thôn, tổ dân phố nơi cư trú, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, đồng thời khắc phục được tình trạng “xa dân” của cán bộ, công chức xã khi còn mô hình chi bộ cơ quan. Năm 2016, Vĩnh Tường là đơn vị đầu tiên của tỉnh thực hiện việc giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn.

Về tinh giản biên chế, ở cấp huyện, biên chế khối đảng, đoàn thể được giao năm 2015 là 68 người, đến thời điểm hiện tại có 54/68 người, giảm 14 biên chế, đạt 20,59%, vượt 10,59% mục tiêu đến năm 2021. Biên chế khối chính quyền được giao năm 2019 là 147 người, đến thời điểm hiện tại có 129/147 người, đã bảo đảm lộ trình giảm biên chế 2% hằng năm. Đối với cấp xã, biên chế được giao năm 2015 là 618 người, thời điểm hiện tại có 552/618 người. Đến cuối tháng 3-2018, huyện đã hoàn thành việc tinh giản người hoạt động không chuyên trách (giảm được 1.452 người, đạt 100,41% so với tổng số 1.446 người phải giảm). Trong đó, cấp xã giảm 309/308 người, đạt 100,32%; ở thôn giảm 1.143/1.138 người, đạt 100,44%, góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trên 620 triệu đồng/tháng.

Nhìn chung, sau khi kiện toàn, sắp xếp lại, hầu hết các đơn vị trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã ổn định tổ chức, đi vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đang từng bước khắc phục tình trạng cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả của bộ máy quản lý trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Vĩnh Tường nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình triển khai thực hiện Đề án 01 vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Trong đó, do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên việc chi trả lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi sáp nhập gặp khó khăn; đối với đội ngũ làm công tác truyền thanh cơ sở, sau khi sáp nhập đòi hỏi phải thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa, thể thao, trong khi trình độ chuyên môn hạn chế, chế độ phụ cấp thấp nên còn có những lo lắng, băn khoăn...

Trong thời gian tới, huyện Vĩnh Tường tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc theo lộ trình đề ra, chú trọng phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Đề án; gắn kết quả thực hiện Đề án với công tác thi đua khen thưởng; áp dụng các giải pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu quả thực hiện. Tăng cường rà soát chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong huyện.

Làm tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, thực hiện công khai, khách quan, minh bạch trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm, khuyết điểm liên quan đến cán bộ, công chức. Phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, góp phần đưa quê hương Vĩnh Tường ngày càng giàu đẹp, phồn thịnh.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất