Vĩnh Phúc quan tâm phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân
Buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Công ty Cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường Khanh

Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, văn bản quan trọng như Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 119 – QĐ/TU về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quy định số 01-QĐ/TU về mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp; Hướng dẫn số 08 về thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng...

Trên cơ sở đó, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động, chủ doanh nghiệp tư nhân về nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân gồm 21 đồng chí; ban hành kế hoạch, triển khai đến các huyện, thành ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến đến toàn thể đảng viên, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Căn cứ kế hoạch của tỉnh, huyện ủy Bình Xuyên nghiêm túc chỉ đạo, triển khai tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn đủ điều kiện để thành lập tổ chức đảng, quan tâm phát triển đảng viên, nhất là các chủ doanh nghiệp.

Đồng chí Đỗ Trọng Hiếu, Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần bê tông Bảo Quân (Bình Xuyên) cho biết: Công tác xây dựng Đảng luôn được lãnh đạo đơn vị quan tâm. Hằng năm, chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công nhân trong công ty hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, giúp công nhân trong công ty nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc, tự giác rèn luyện, phấn đấu để đứng trong hàng ngũ của Đảng. Từ năm 2018 đến nay, Chi bộ Công ty Cổ phần bê tông Bảo Quân kết nạp được 14 đảng viên.

Đảng viên Đặng Quốc Yên, Chi bộ Công ty Cổ phần bê tông Bảo Quân chia sẻ: “Được kết nạp vào Đảng tháng 11-2018, bản thân tôi rất tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Để đóng góp cho Đảng, xây dựng công ty vững mạnh, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân cố gắng học hỏi, tìm tòi, làm tốt các nhiệm vụ được công ty giao, xứng đáng là một đảng viên gương mẫu”.

Qua tuyên truyền, vận động, từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh phát triển được 33 tổ chức đảng và 1.470 đảng viên trong doanh nghiệp, nâng tổng số tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân lên 112 tổ chức đảng và 2.047 đảng viên. Đến nay, 98% các chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT, giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp là bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở.

Cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện; chủ động đề xuất với chủ doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chế độ, chính sách cho người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng lao động.

Mặt khác, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân còn phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở trong xây dựng mối quan hệ gắn bó, tạo sự đồng thuận giữa cấp ủy và lãnh đạo doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự ổn định, phát triển doanh nghiệp và kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp tư nhân, lắng nghe, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân hoạt động; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho các chủ doanh nghiệp tư nhân, đảng viên nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất