Các cơ quan, đơn vị hành chính tỉnh Vĩnh Phúc gửi, nhận văn bản điện tử
Người dân và doanh nghiệp làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoàng Ngọc

Tháng 5-2019, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện cài đặt, triển khai phần mềm quản lý văn bản tập trung cho 176 cơ quan, đơn vị, địa phương (39 cơ quan cấp tỉnh, huyện và 137 xã, phường, thị trấn); tập huấn triển khai phần mềm quản lý văn bản tại tất cả các cơ quan, đơn vị, bảo đảm tích hợp liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia, kết nối với hệ thống nền tảng, liên thông các hệ thống thông tin quốc gia. Tỉnh đã thiết lập hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành kết nối với hệ thống dùng chung của tỉnh, với trục liên thông văn bản quốc gia và tuân thủ quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Ðến nay, toàn tỉnh đã cấp phát 786 chứng thư số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước, trong đó có 391 chứng thư số cơ quan, đơn vị, 395 chứng thư số cá nhân. Trong hai tháng 10 và 11-2019, tỷ lệ văn bản điện tử có ký số trên tổng số văn bản đi tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện là 35,25% (riêng các sở, ngành đạt 56,53%).

Trước đó, ngày 1-11-2019, Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện ứng dụng zalo trong giải quyết thủ tục hành chính.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất