Ninh Bình bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt
Hơn 200 cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng các huyện, thành phố, thị xã được nghiên cứu 2 chuyên đề gồm: Hoạch định chiến lược và một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý và Cục diện và trật tự thế giới, các xu hướng và các yếu tố tác động. Đây là 2 chuyên đề với những nội dung thiết thực, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Các chuyên đề vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và giải đáp những vấn đề mới đặt ra, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ ở tỉnh. Đây cũng là cơ hội tốt để các đại biểu được tiếp cận với những thông tin mới, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Hiểu sâu về công tác quản lý, nghệ thuật lãnh đạo, nguồn gốc quyền lực, tố chất, bổn phận và phong cách cần có của người lãnh đạo; nâng cao khả năng nắm bắt, phân tích một vấn đề chính trị, thời sự quốc tế, làm cơ sở cho việc hình thành tầm nhìn và tư duy chiến lược của người cán bộ chủ chốt, vận dụng và tổ chức thực hiện tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời có nhận thức đúng về những biến đổi của tình hình khu vực và thế giới trên quan điểm của Đảng, từ đó củng cố niềm tin vào quan điểm, chủ trương trong xử lý các vấn đề quốc tế của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

Hoa Hiền

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất