Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Một buổi giao ban của BTGTU Vĩnh Phúc.

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc, có 28 đảng viên (chiếm 87,5% cán bộ công chức), sinh hoạt ở 4 tổ đảng. Chi bộ là một trong những tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu của Đảng bộ Khối được công nhận đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” giai đoạn 2001-2005 và 2005-2010.


Những năm qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã coi trọng lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, đảng viên của Ban, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đến nay, Ban có 25 đồng chí có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học,15 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp và tương đương. Nhìn chung, 32 cán bộ, công chức của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều có ý thức trách nhiệm cao trong công việc.

 

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, công chức còn những hạn chế về năng lực tham mưu, tổng hợp, chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn và những tình huống công tác tư tưởng…

 

Nhằm tiếp tục nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, Chi bộ Ban Tuyên giáo đã ban hành nghị quyết “Về công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và công chức”. Nghị quyết xác định mục tiêu rõ ràng, cách làm thiết thực, bước đi cụ thể, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phong phú, đa dạng.

 

Về bồi dưỡng kỹ năng giảng bài, nói chuyện thời sự cho cán bộ tuyên giáo, chi bộ đã thành lập Tổ bồi dưỡng gồm các đồng chí lãnh đạo Ban, các đồng chí trưởng phòng giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu về lĩnh vực tuyên giáo. Hằng tháng, 1 - 2 cán bộ, đảng viên lựa chọn một nội dung về giảng lý luận chính trị hoặc thông tin thời sự để trình bày trước toàn thể cơ quan; Tổ bồi dưỡng đánh giá, nhận xét đối với bài giảng của từng người, các đồng chí cùng dự đóng góp ý thêm cho bài giảng để hoàn thiện hơn.

 

Sau gần 2 năm thực hiện đã có hơn 30 lượt cán bộ, đảng viên tham gia giảng bài theo cách trên. Đây là cách làm thiết thực, cụ thể giúp cán bộ, công chức, nhất là cán bộ trẻ của Ban rèn luyện kỹ năng thuyết trình một vấn đề trước tập thể - một yêu cầu hết sức quan trọng của người cán bộ tuyên giáo. Qua quá trình bồi dưỡng ở chi bộ, đã có một số đồng chí được lãnh đạo Ban cử đi giảng bài, nói chuyện thời sự ở các lớp bồi dưỡng phát triển đảng viên, lớp đảng viên mới và các lớp bồi dưỡng, tập huấn khác.

 

Cùng với việc bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình, chi bộ cũng quan tâm bồi dưỡng kỹ năng viết, soạn thảo văn bản, kỹ năng tham mưu cho đội ngũ cán bộ, công chức của Ban. Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cho Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác soạn thảo văn bản thuộc lĩnh vực để tham mưu với Tỉnh ủy kịp thời, có chất lượng. Chi bộ đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về kỹ năng tham mưu, qua đó giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức hiểu rõ về công tác tham mưu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

 

Chi bộ cũng như lãnh đạo Ban đã quan tâm lựa chọn và cử những cán bộ, công chức trẻ đi đào tạo trình độ thạc sĩ, cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các trường đại học, học viện, tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước nhằm trau dồi kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

 

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo đào tạo, bồi dưỡng của chi bộ, trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong Ban từng bước được nâng cao. Nhiều đồng chí tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ nhưng đã được lãnh đạo Ban tin tưởng đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức vụ trưởng phòng, phó phòng; một số đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

 

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, Nhằm tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, thời gian tới, chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo:

 

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, nội dung nghị quyết của chi bộ “Về công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức”; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo trong tình hình mới đòi hỏi cán bộ tuyên giáo phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đựơc giao.

 

Thứ hai, cùng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ lãnh đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hằng năm; xác định việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức vừa là nhiệm vụ trước mắt của nhiệm kỳ 2010-2015, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

 

Thứ ba, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, coi trọng hiệu quả của từng hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Chi bộ tăng cường công tác định hướng, kiểm tra, giám sát việc tự học, tự bồi dưỡng của mỗi cán bộ, đảng viên.

 

Thứ tư, tiếp tục phát hiện, lựa chọn những cán bộ trẻ có năng khiếu, trình độ năng lực, tâm huyết với nghề để đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên “nói thông, viết thạo”, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất