Bộ Chính trị điều động, phân công cán bộ

Tại phiên họp ngày 31-1-2013, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công cán bộ về Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương.

Bộ Chính trị quyết định điều động 2 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Doãn Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Bộ Chính trị điều động, phân công 3 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương gồm: Phạm Xuân Đương, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên; Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn; Đinh Văn Cương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Trước đó, tại phiên họp 8-1, Ban Bí thư cũng đã quyết định để đồng chí Phạm Anh Tuấn thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Bùi Văn Thạch, thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, để giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Bộ Chính trị điều động đồng chí Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, để giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Trước đó, Bộ Chính trị đã phân công Trưởng Ban Nội chính Trung ương là đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương là đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng.

Trụ sở của Ban Nội chính Trung ương đặt tại số 6 Bà Huyện Thanh Quan, quận Ba Đình, Hà Nội.

Trụ sở của Ban Kinh tế Trung ương đặt tại 3B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất