Anh Sơn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX
Họp báo công bố nội dung kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI
Đại hội Đảng bộ huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra 33 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Những chỉ tiêu của Đại hội đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện cụ thể hóa. Nét nổi bật trong lĩnh vực phát triển kinh tế, đặc biệt là nông nghiệp, nông thôn, với sự chủ động, sáng tạo của Huyện ủy trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 03 về vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất lần 2. Cơ cấu cây trồng, các loại giống mới, các phương tiện KHKT phục vụ sản xuất mùa vụ trên đồng bãi Anh Sơn đã được sử dụng bố trí hợp lý và cho năng suất, giá trị thu nhập. Tổng diện tích lúa toàn huyện luôn được duy trì hằng năm 6.000 ha lúa, gần 6.200 ha ngô, năng suất bình quân hằng năm đạt 50 tạ/ha, ngô đạt 49 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực năm 2012 đạt 59.259 tấn, năm 2013 đạt 62.700 tấn vượt KH chỉ tiêu đại hội đề ra (mục tiêu Đại hội đề ra đến năm 2015 là 64.800 tấn), cây chè công nghiệp trồng mới ước đến năm 2013 đạt 318 ha, cây mía nguyên liệu đạt 1.670 ha vượt chỉ tiêu đại hội (mục tiêu đại hội là 1000 ha). Nhiều loại giống cây, con mới được áp dụng trên đồng bãi mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân như: cây măng tây xanh, bí đỏ, bí xanh, dưa hấu… cho người dân thu nhập mỗi ha từ 70-80 triệu đồng/ha. Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ phát triển nhanh, giá trị sản xuất thương mại dịch vụ năm 2012 đạt 421 tỷ đồng, năm 2013 là 456 tỷ đồng (mục tiêu Đại hội 583 tỷ đồng), mạng lưới chợ được xây dựng và nâng cấp 5 như: chợ huyện Anh Sơn tại thị trấn, xây mới 4 chợ nông thôn tại xã Đỉnh Sơn, Tào Sơn, Lạng Sơn và Thị trấn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên thị trường năm 2012 đạt 264 tỷ đồng, dự kiến năm 2013 đạt 272 tỷ đồng vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra (chỉ tiêu là 322 tỷ đồng), bưu chính, viễn thông phát triển mạnh. Từ những kết quả khả quan trên, cùng nhiều giải pháp linh hoạt trong thu ngân sách, năm 2012, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 35 tỷ đồng, năm 2013 đạt 36 tỷ đồng vượt chỉ tiêu Đại hội 32-33 tỷ đồng vào năm 2015.

Trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện toàn huyện có 94/106 km đường giao thông theo tiêu chí nghị quyết đã được phê duyệt. Một số công trình trọng điểm đã được triển khai theo mục tiêu nghị quyết như: đường trung tâm xã Hội Sơn, đường Đức Sơn - Bình Sơn, đường nguyên liệu mía Thọ Sơn, đường tả ngạn sông Lam. Hệ thống đường giao thông liên xã được đầu tư, nâng cấp, năm 2012 đã hoàn thành 46 km đường giao thông theo chương trình nông thôn mới, toàn huyện hiện có 948 km đường cấp phối, 406 km đường nhựa và bê tông (tăng 159 km so với năm 2010) giao thông về các xã cơ bản thuận lợi.

Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực, việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đạt nhiều kết quả; hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên, việc sắp xếp, bố trí cán bộ cơ bản phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể được kiện toàn.

Toàn huyện hiện có 62 tổ chức cơ sở đảng và 5.685 đảng viên. Công tác phát triển đảng viên luôn vượt chỉ tiêu, số lượng đảng viên mới kết nạp hằng năm đều tăng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 433 đảng viên, thành lập mới 1 chi bộ vùng dân tộc thiểu số, tiếp nhận và thành lập mới 4 tổ chức cơ sở đảng, 100% thôn, khối, bản có chi bộ, có đảng viên. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm được quan tâm đúng mức, số lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giữ vững. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, ngăn chặn kịp thời vi phạm phát sinh; xử lý nghiêm minh các đảng viên sai phạm, giải quyết các đơn thư tố cáo đảng viên đúng quy trình và thời gian quy định, từng bước giảm tỷ lệ đảng viên, cán bộ vi phạm quy định về nguyên tắc, Điều lệ Đảng.

Năm 2013, cấp ủy huyện tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng mở rộng dân chủ, sâu sát cơ sở. Nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, BTV Huyện uỷ đã tổ chức đối thoại với 390 bí thư chi bộ trên địa bàn huyện; phân công đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đối thoại với 298 giáo viên hợp đồng và nhân dân khối 3, thị trấn. Diễn đàn đối thoại giữa BTV Huyện ủy với cán bộ, đảng viên cơ sở đã giúp cán bộ, đảng viên trực tiếp lắng nghe và nắm bắt những chủ trương của huyện về công tác xây dựng đảng cũng như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đồng thời là dịp để họ bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình trong quá trình tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Thông qua các chương trình đối thoại này, BTV Huyện uỷ Anh Sơn đã đón nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp những giải pháp để đưa huyện Anh Sơn ngày càng phát triển. Triển khai thực hiện phân công các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên tại các cơ quan Huyện ủy, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Công an huyện, Quân sự huyện tham gia sinh hoạt chi bộ hàng tháng cùng với 390 chi bộ, khối, thôn, bản nông thôn mỗi quý ít nhất một lần. Chủ trương này đã nhận được sự đồng tình cao của đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện, tạo dựng niềm tin của dân đối với Đảng, phát huy dân chủ rộng rãi trong dân. Đây là một hình thức để phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề cần thiết để dân biết, dân bàn, tham gia góp ý và tổ chức thực hiện. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt, là “đòn bẩy” để các địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tính dân chủ trong Đảng, trong hoạt động của chính quyền với nhân dân từng bước phát huy có hiệu quả.

Việc triển khai thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong toàn Đảng bộ. Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí uỷ viên BTV Huyện ủy với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân hạn chế,  Ngay sau kiểm điểm, Huyện ủy đã có biện pháp chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt, tìm giải pháp khắc phục, tạo sự chuyển biến tích cực sau kiểm điểm.

Tại nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã tổ chức các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Xã Cẩm Sơn, Tường Sơn, Tào Sơn... cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có nhiều cách làm linh hoạt, huy động được các nguồn lực khá lớn từ nhân dân để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hàng trăm km đường giao thông đã được xây dựng. Tại tất cả các cơ quan, đơn vị công sở trường học trên địa bàn huyện, ý thức tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức đã được nâng lên rõ rệt. Mỗi sáng thứ 2 đầu tuần hàng ngàn cán bộ, công chức người lao động trên địa bàn huyện Anh Sơn đã đến sớm hơn thường lệ 15-30 phút, trong trang phục áo dài, đồ công sở để làm lễ chào cờ. Thực hiện không uống rượu bia buổi trưa, trong giờ làm việc. Những boăn khoăn, bức xúc của người dân đang dần được lãnh đạo huyện Anh Sơn quan tâm giải quyết, nhất là giải quyết dứt điểm các trường hợp giao đất sai đối tượng; rà soát chi tiết các đơn vị sử dụng đất không hiệu quả tại một số đơn vị, xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai trên địa bàn thị trấn.

Kinh nghiệm lớn nhất mà Đảng bộ huyện Anh Sơn có được, đó là các cấp ủy đảng, đảng viên phải có nhận thức đúng, đề ra chương trình hành động và mục tiêu giải pháp thiết thực, tổ chức vận động quần chúng vận dụng sáng tạo nghị quyết vào điều kiện cụ thể của địa phương, đồng thời cán bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu “nói đi đôi với làm” thực hiện nghị quyết mới đạt hiệu quả. Những thành quả đạt được trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống ở Đảng bộ huyện Anh Sơn, không chỉ khẳng định sự đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân, mà còn là cơ sở, là tiền đề vững chắc, để Đảng bộ huyện Anh Sơn vững bước đi lên trong thời gian tới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất