Công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Ngân hàng Agribank Lâm Đồng
Các tập thể chi bộ và cá nhân thuộc Đảng ủy Agribank Lâm Đồng nhận bằng khen đạt thành tích trong công tác xây dựng đảng năm 2012

Đảng ủy Agribank Lâm Đồng hiện có 8 chi bộ trực thuộc với 109 đảng viên, trong đó có 9 đảng viên dự bị. Đảng ủy có 11 đảng ủy viên gồm bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng các tổ chức chính trị trong chi nhánh và bí thư đoàn thanh niên, chủ tịch công đoàn… Từ khi thành lập, Đảng ủy và các thế hệ lãnh đạo Agribank Lâm Đồng luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác giữa Đảng ủy và Ban giám đốc, đây là yếu tố quan trọng tạo sức mạnh đoàn kết trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành hoạt động của chi nhánh.

Những năm qua, Đảng ủy Agribank Lâm Đồng chú trọng công tác xây dựng đảng, tập trung xây dựng chi bộ vững mạnh. Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chính trị cho cán bộ, đảng viên được Đảng ủy quan tâm. Hằng năm, việc tổ chức cho đảng viên, cán bộ, công nhân viên trong toàn chi nhánh học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định, quy chế của Ngành được Đảng ủy và Ban Giám đốc Chi nhánh triển khai thực hiện. Đảng ủy luôn đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống, nâng cao phẩm chất đảng viên, cán bộ, công nhân viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở đảng và đảng viên trong thực thi nhiệm vụ; công tác phát triển đảng viên; đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt của các chi bộ.

Đảng ủy Agribank Lâm Đồng đã quán triệt sâu rộng trong đảng viên, cán bộ, công nhân viên chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng các chuẩn mực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và gắn kết giữa việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh với nhiệm vụ được giao đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Sau tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Agribank Lâm Đồng đã bổ sung các chuẩn mực đạo đức, tiếp tục triển khai thực hiện và xem đây là việc làm thường xuyên, là tiêu chuẩn để đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công nhân viên hằng năm. Đảng ủy Agribank là một trong những đơn vị tiêu biểu của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Lâm Đồng trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

Công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy quan tâm thường xuyên, các chỉ tiêu phát triển đảng viên hàng năm đều đạt và vượt, năm 2011: kết nạp 11 đảng viên mới; năm 2012: 7 đảng viên; trong 6 tháng đầu năm 2013 có 3 quần chúng được kết nạp đảng.

Đảng ủy Agribank chi nhánh Lâm Đồng chú trọng xây dựng các tổ chức chính trị trong đơn vị như Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công đoàn, hội cựu chiến binh tạo môi trường tập hợp, giáo dục đoàn viên, công nhân viên và người lao động, góp phần rèn luyện đạo đức, tác phong của cán bộ, công nhân viên, nhất là cán bộ trẻ. Xác định phục vụ khách hàng với tinh thần trách nhiệm cao, thái độ hòa nhã, lịch sự, không gây khó khăn phiền hà cho khách hàng trong giao dịch, hạn chế tối đa những biểu hiện tiêu cực đội ngũ cán bộ tín dụng, các giao dịch viên.

Nhờ thường xuyên quan tâm công tác xây dựng đảng, đã thúc đẩy kinh doanh của đơn vị. 6 tháng đầu năm 2013, hầu hết các chỉ tiêu chuyên môn của Agribank chi nhánh Lâm Đồng đều tăng trưởng như: tổng nguồn vốn huy động gần 5.800 tỷ đồng (tăng 352 tỷ so với đầu năm); tổng dư nợ 7.640 tỷ đồng (tăng 578 tỷ so với đầu năm, tỷ lệ tăng 8,18 %); nợ xấu chiếm tỷ lệ 0,83%/tổng dư nợ. Ngoài tập trung nguồn vốn cho 5 đối tượng vay ưu đãi, Agribank Lâm Đồng còn tích cực triển khai Đề án cho vay tái canh, cải tạo giống cà phê, chương trình xây dựng nông thôn mới, tiếp tục là điểm tựa của Chương trình “Tam nông”.

Từ những nỗ lực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, liên tục trong nhiều năm qua Đảng ủy Agribank Lâm Đồng nhận được nhiều thành tích đáng ghi nhận: năm 2008, được Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng cờ Đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2004-2008); năm 2009 được Tỉnh ủy tặng Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; năm 2011 được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Cờ có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 1997-2011. Ngoài ra, Đảng ủy Agribank, 3 chi bộ trực thuộc và 19 đảng viên cũng đã được được Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất