Đảng bộ thị trấn Sông Mã lãnh đạo đưa nghị quyết vào cuộc sống
Nhiệm kỳ này, Thị trấn phấn đấu duy trì trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
Là trung tâm kinh tế - xã hội của huyện Sông Mã, với đặc thù không có nhiều đất dành cho sản xuất nông nghiệp, nhất là đất trồng lúa nước nên Đảng bộ thị trấn Sông Mã luôn xác định phát triển kinh tế thông qua áp dụng khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực chăn nuôi, coi trọng dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiệu quả kinh tế cao. Do vậy, trong quá trình lãnh đạo, cùng với việc ra nghị quyết chuyên đề nội dung này, Đảng bộ đã tạo điều kiện cho các hộ mở rộng kinh doanh, khuyến khích phát triển các ngành nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, tập trung chỉ đạo điều hành và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch qua các năm một cách toàn diện trên lĩnh vực kinh tế. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị trấn Sông Mã tăng từ 11,4% (năm 2007) lên trên 16% (đầu năm 2013); trong đó, kinh doanh dịch vụ thương mại chiếm trên 50%; công nghiệp xây dựng chiếm gần 19%; nông lâm nghiệp chiếm 32%. Kinh tế của thị trấn đến nay có bước phát triển khá theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn khóa XVI và các nghị quyết của HĐND thị trấn khóa X.  

5 năm qua, Đảng bộ còn vận động nhân dân duy trì tốt việc sử dụng 30 ha đất đang trồng ngô chuyển sang thâm canh ngô năng suất cao; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của thị trấn hướng dẫn nhân dân chuyển một số diện tích trồng lúa hiệu quả thấp, tận dụng đất bỏ hoang và vườn nhãn kém hiệu quả sang thâm canh ngô năng suất cao. Diện tích thâm canh ngô của thị trấn đã tăng lên gần 84 ha, diện tích trồng đậu, đỗ các loại tăng từ 0,5 ha lên gần 40 ha, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong phát triển chăn nuôi, Đảng bộ ra nghị quyết chuyên đề tập trung vào xây dựng các mô hình chăn nuôi hiệu quả kinh tế cao, trong đó ưu tiên phát triển chăn nuôi ba ba gai, nhím và đàn gia súc các loại, đã tạo điều kiện, khuyến khích các hộ phát triển chăn nuôi thông qua việc phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ về vốn vay. Đảng bộ còn chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và nhân dân tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, nhất là trong thời điểm chuyển mùa. Đồng thời, thường xuyên quan tâm chỉ đạo nhân dân sản xuất chăn nuôi với hình thức và quy mô phù hợp điều kiện thực tế của từng hộ; tuyên truyền nhân dân chuyển dịch hướng chăn nuôi từ truyền thống sang chăn nuôi có thu nhập kinh tế cao. Kết quả, đàn ba ba gai tăng lên gần 18.000 con (đạt 193% kế hoạch) với nhiều hộ có thu nhập từ 500 triệu đến gần 2 tỷ đồng/năm; đàn nhím 2.500 con ( đạt 492% kế hoạch). 2 năm gần đây, giá đầu ra của thương phẩm nhím có giảm nhưng đây vẫn là nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, thị trấn còn phát triển nghề nuôi ong với 233 đàn, bằng 214% kế hoạch.  

          
 

Cán bộ Đội thuế số 1 thị trấn kiểm tra hóa đơn bán hàng các hộ kinh doanh vàng bạc trên địa bàn.


Mặc dù là địa bàn không có nhiều thuận lợi về phát triển đàn gia súc, gia cầm, nhưng  5 năm qua, với việc ra nghị quyết chuyên đề phù hợp, Đảng bộ thị trấn đã tăng tổng đàn gia súc các loại lên hơn 4.000 con. Trong đó, đàn trâu đạt 200% kế hoạch, đàn bò đạt 110% kế hoạch và đàn lợn đạt 169% kế hoạch. Cùng với ra nghị quyết chuyên đề thúc đẩy phát triển hiệu quả trên lĩnh vực kinh tế, Đảng bộ thị trấn Sông Mã còn hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong công tác thu ngân sách trên địa bàn, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, công tác PCMT, thực hiện các chính sách xã hội và công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị...  

Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ thị trấn Sông Mã, 5 năm qua bộ mặt thị trấn đã có những khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Những kết quả đó sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ này: Tăng trưởng kinh tế gần 9%; tổng thu nhập 20 triệu đồng/người/năm vào năm 2015; thương mại dịch vụ chiếm gần 43%; nông lâm - ngư - nghiệp chiếm 18% và công nghiệp xây dựng chiếm gần 40%; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 35 hộ xuống còn 10 hộ (0,1% theo tiêu chí hiện nay); 80-85% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% các chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất