Đảng bộ phường Thống Nhất (TP. Plei Ku) coi trọng công tác xây dựng đảng
Đảng bộ phường Thống Nhất kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi năm 2013

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thống Nhất lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2008-2013), Đảng bộ phường luôn quan tâm công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác chính trị tư tưởng có nhiều nỗ lực, phát huy được hiệu quả của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tuyên truyền, học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần tích cực trong công tác xây dựng đảng, quản lý, rèn luyện, giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, giữ gìn tư cách đảng viên. Công tác phát triển đảng viên thường xuyên quan tâm, trong 5 năm qua đã kết nạp được 13 đảng viên.

Công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ được quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng từ tổ dân phố đến phường (đặc biệt là đội ngũ cán bộ phường). Đến nay, cán bộ chuyên trách thông qua bầu cử 70% có trình độ trung cấp chính trị trở lên; 100% đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 100% đội ngũ cán bộ, công chức đạt trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng bộ được tăng cường. Hằng năm, các cấp uỷ và từng đảng viên đều được kiểm tra, qua đó phát hiện 2 trường hợp vi phạm phải đề nghị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo 1 đồng chí, khiển trách 1 đồng chí và 1 chi bộ chưa thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát. Công tác dân vận được củng cố và làm tốt công tác tuyên truyền đường lối chính sách cuả Đảng đến nhân dân. Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ “dân vận khéo”, thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

Công tác xây dựng chính quyền của phường được đổi mới và nâng cao, HĐND đã xây dựng được nghị quyết các kỳ họp phù hợp với đặc thù của địa phương; UBND phường đã năng động trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương. Thực hiện tốt đề án cải cách hành chính tại bộ phận một cửa, giải quyết nhanh gọn, đúng pháp luật các loại giấy tờ của tổ chức và nhân dân. Hoạt động của mặt trận và các đoàn thể đã đẩy mạnh thông qua các phong trào,  cuộc vận động do cấp trên phát động, mang lại hiệu quả thiết thực như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “ngày vì người nghèo” , “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”... Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và các chính sách dân tộc, tôn giáo.

Trong thời gian tới, Đảng bộ phường Thống Nhất chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, giữ vững sự đoàn kết trong Đảng; phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị. Tích cực xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hai là, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phải gần dân, sát dân, nắm chắc tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đảm bảo thực hiện dân chủ thực sự và sâu rộng; khơi dậy mọi sức mạnh, tiềm lực trong nhân dân.

Ba là, lãnh đạo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo và các kiến nghị của nhân dân, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng.

Bốn là, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước ở từng khu dân cư, hộ gia đình.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất