Chi bộ Thôn Lời (Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang) phát huy vai trò lãnh đạo
Chi bộ thôn Lời sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chi bộ chú trọng thảo luận xây dựng và ban hành nghị quyết phát triển sản xuất, kinh tế hộ gia đình và ngành nghề dịch vụ; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Chi bộ phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình, phụ trách các đoàn thể phải thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, nguyện vọng, những khó khăn của nhân dân để kịp thời báo cáo chi bộ.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ chỉ đạo lập và duy trì quỹ tiết kiệm để giúp đỡ gia đình đảng viên khi gặp khó khăn. Theo đó, hằng năm mỗi đảng viên đóng góp 150.000 đồng, đến nay Quỹ được trên 3 triệu đồng. Đồng chí Vũ Thị Minh, Bí thư Chi bộ thôn Lời cho biết: Để nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ, việc ra nghị quyết của chi bộ rất quan trọng. Bởi vậy, chi bộ đã căn cứ nhiệm vụ của thôn, tập trung họp bàn, thống nhất ra nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên; chú trọng kiểm tra, giám sát và động viên, khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân thực hiện tốt.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, chi bộ đã ban hành nghị quyết chuyên đề về "Xây dựng cơ sở hạ tầng làm đường giao thông nông thôn", trong đó tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và vận động nhân dân hiến đất giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn mới. Nghị quyết đã được nhân dân trong thôn đồng tình cao và đã vận động nhân dân hiến được trên 4.500m2 đất, 100% các hộ gia đình trong thôn đã ủng hộ được trên 1 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông, đến nay đã hoàn thành đường giao thông nông thôn đủ tiêu chuẩn với chiều dài trên 2 km. Trước thực trạng về ảnh hưởng môi trường, chi bộ đã họp bàn ra nghị quyết lãnh đạo công tác vệ sinh môi trường. Thực hiện nghị quyết của chi bộ, thôn thành lập Tổ vệ sinh môi trường gồm 9 thành viên, trong đó phó thôn làm Tổ trưởng, thành viên là trưởng các đoàn thể: phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên, cựu chiến binh và các tổ trưởng Tổ liên gia trong thôn. Thôn đã bổ sung tiêu chí vệ sinh, môi trường vào tiêu chuẩn để bình xét gia đình văn hóa hằng năm. Kết quả, chi hội phụ nữ thôn đã vận động 100% gia đình đăng ký bảo đảm vệ sinh, môi trường, xử lý rác tại nhà, không vứt rác bừa bãi; vào ngày 20 hằng tháng, thôn tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm và khu trung tâm Nhà văn hóa thôn. Do có sự chỉ đạo tập trung, kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ và sự đồng thuận của nhân dân trong thôn, hiện nay không có tình trạng vứt rác bừa bãi, đường làng, ngõ xóm luôn sạch, đẹp.
Nghị quyết của chi bộ luôn sát với tình hình thực tế, cụ thể nên được nhân dân đồng tình ủng hộ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn cùng vào cuộc, đem lại hiệu quả thiết thực.

Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, khắc phục các mặt còn hạn chế, yếu kém luôn được chi bộ đặt ra từ đầu năm. Trong 3 năm liền (năm 2014, 2015, 2016) chi bộ thôn Lời luôn đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó năm 2016 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và được Đảng ủy xã Cao Xá khen thưởng.  

Chúng tôi về dự buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ thôn Lời; tại buổi sinh hoạt chi bộ có 12 lượt ý kiến tham gia, có đảng viên phát biểu 2 đến 3 lần. Các ý kiến tham gia tâm huyết, có chất lượng, đều tập trung vào sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thôn và bàn các nhiệm vụ, giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn Lời hiện nay. Chúng tôi hiểu, vì sao chi bộ thôn Lời đạt được kết quả như hôm nay. Đó là có sự đồng lòng, đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu của mỗi đảng viên trong chi bộ, đặc biệt là vai trò của cấp ủy được phát huy, đã khẳng định là hạt nhân lãnh đạo chính trị của chi bộ.

Chi bộ vừa tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và xác định tiếp tục củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ, rà roát, bổ sung quy chế hoạt động của chi bộ; khắc phục những hạn chế, tồn tại; thực hiện nhiều giải pháp lãnh đạo thôn phát triển kinh tế, xây dựng các đoàn thể vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất