Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở huyện Quốc Oai
Quang cảnh Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí các đồng chí Thường trực huyện ủy; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; lãnh đạo đại diện MTTQ và các đoàn thể, Trung tâm BDCT huyện; các đồng chí bí thư các đảng bộ trực thuộc huyện ủy, bí thư đảng ủy các xã thị trấn, bí thư  một số chi bộ trực thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn.

Hiện Đảng bộ huyện Quốc Oai có 44 tổ chức cơ sở đảng, gồm 26 đảng bộ cơ sở và 18 chi bộ cơ sở với 7.101 đảng viên. Trong đó, 221chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn với 6.067 đảng viên chiếm 85,54%; 45 chi bộ trực thuộc đảng bộ khối cơ quan, với 474 đảng viên, chiếm 6.65%; 12 chi bộ trực thuộc đảng bộ Khối Doanh nghiệp huyện với 114 đảng viên chiếm 1,6%; 18 chi bộ cơ sở với 446 đảng viên chiếm 6,21%.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên trên địa bàn, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tổ chức đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương cũng như sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Về cơ bản các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn và các chi bộ cơ quan, doanh nghiệp đã giữ vững và phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên; hoạt động của các chi bộ đã có những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh trong toàn huyện. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, quan tâm và đi vào nề nếp. Hệ thống chi bộ đảng trong toàn huyện được cơ cấu tổ chức hợp lý, đồng bộ. Hoạt động của các chi bộ thể hiện được vai trò là hạt nhân lãnh đạo.

Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy chi bộ chưa thực sự tích cực, nhiệt tình, thiếu chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ; chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng; Có lúc, có việc còn thiếu sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất, nên chưa hoàn thành vai trò là hạt nhân lãnh đạo đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Số lượng chi ủy viên ở các chi bộ có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị không đồng đều...

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trên địa bàn huyện. Đề án đã đề ra các mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo:

Đối với chi bộ thôn, tổ dân phố: Hằng năm, 100% đội ngũ cấp ủy chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 80% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% các chi bộ đều kết nạp được đảng viên. 100% đội ngũ cấp ủy chi bộ được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng về công tác Đảng và lý luận chính trị. Phấn đấu đến năm 2020: 100% cấp ủy viên chi bộ có trình độ học vấn THPT  và 70% có trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. 

Đối với chi bộ cơ quan: Hằng năm, 90%  chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, các chi bộ còn lại đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.  100% đội ngũ cấp ủy chi bộ được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng về công tác Đảng và lý luận chính trị.  Phấn đấu đến năm 2019: 100% cấp ủy viên chi bộ có trình độ học vấn THPT,  trình độ chuyên môn từ đại học trở lên và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Đối với chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước: Hằng năm, 100% các chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và kết nạp được đảng viên. 100% đội ngũ cấp ủy chi bộ được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng về công tác Đảng và lý luận chính trị. Phấn đấu đến năm 2020: 100% cấp ủy viên chi bộ có trình độ học vấn THPT; 80% có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 100% bí thư chi bộ tham gia công tác quản lý doanh nghiêp.

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của đề án hội nghị đã dành thời gian thảo luận nhằm đưa ra những giải pháp để xây dựng các chi bộ đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở huyện Quốc Oai thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó tập trung vào các vấn đề: Lãnh đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở chi bộ nông thôn; nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt cho bộ. Quan tâm tạo điều kiện cho các bí thư chi bộ thôn nâng cao trình độ chính trị; quan tâm nâng phụ cấp cho bí thư chi bộ thôn. Nên thực hiện phương án bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn; phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.

Kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy yêu cầu, thông qua hội thảo, các đồng chí cấp ủy chi, đảng bộ trực thuộc và đội ngũ đảng viên cần phải xây dựng giải pháp đồng bộ, cụ thể rõ ràng, có cơ sở khoa học, thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, lãnh đạo bộ thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước. Lựa chọn những người có đủ năng lực trình độ, có độ tuổi phù hợp tham gia đảm nhận giữ chức vụ bí thư chi bộ. Cần đa dạng hóa các mô hình hoạt động chi bộ, để đạt được mục tiêu cuối cùng là xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thực hiện đánh giá cán bộ công chức, đảng viên trong toàn Đảng bộ theo tháng, quý, năm. 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Quốc Oai

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất