Chuyển biến ở Đảng bộ phường Phả Lại trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

Về Phả Lại những ngày đầu năm mới 2014, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay mạnh mẽ của vùng đất này. Bộ mặt đô thị được chỉnh trang gọn gàng; kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng được hoàn thiện; kinh tế xã hội phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên… Có được kết quả đó, trong những năm qua Đảng bộ phường Phả Lại luôn coi trọng công tác xây dựng đảng, gắn với lãnh đạo phát triển kinh tế. Đặc biệt, trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Đảng bộ phường đã xác định một số nội dung quan trọng, cấp bách tập trung giải quyết gắn với đẩy mạnh việc làm theo gương của Bác Hồ.

Đảng bộ phường Phả Lại hiện có 605 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ. Ngay sau khi hoàn thành việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI), Đảng bộ phường Phả Lại đã tập trung lựa chọn một số vấn đề cần giải quyết ngay như: công tác quản lý, sử dụng đất đai, việc bán đất thu tiền trái thẩm quyền; công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, quản lý bến bãi trái phép ven sông; công tác chuyển sinh hoạt đảng và kết nạp đảng viên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng... Với phương châm “Ngã tại đâu, đứng dậy ở đó”, nên sau hơn 1 năm thực hiện việc khắc phục hạn chế khuyết điểm, đảng bộ phường Phả Lại đã đạt được những kết quả tích cực…

Đồng chí Đồng Duy Tân, Bí thư đảng ủy phường Phả Lại cho biết: Việc khắc phục sữa chữa khuyết điểm sau khi thực hiện kiểm điểm đã có tác dụng tích cực trong công tác xây dựng đảng ở Phả Lại. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng được củng cố. Năm 2013, trên 82% đảng viên của phường hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ phường được Thị ủy Chí Linh công nhận TSVM. Thu nhập bình quân đạt 28 triệu đồng/ người. Văn hóa xã hội được đẩy mạnh. An ninh chính trị an toàn xã hội được giữ vững... 13/17 chi bộ đạt TSVM. Kết quả đó sẽ là động lực để đảng bộ phường Phả Lại tiếp tục gặt hái những thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được trong thời gian qua sẽ là cơ sở và là động lực để Đảng bộ, chính quyền phường Phả Lại tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và chỉnh đốn đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất