Chuyển biến trong công tác xây dựng đảng ở Lệ Thuỷ
Tạp chí Xây dựng Đảng làm việc với Đảng uỷ xã Ngư Thuỷ Nam về nội dung xây dựng TCCSĐ ở địa bàn ven biển. Ảnh: Minh Anh.
Ban Thường vụ Huyện uỷ Lệ Thuỷ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm được Huyện uỷ Lệ Thuỷ tập trung lãnh đạo, tạo sự thống nhất cao trong cấp uỷ. Huyện uỷ đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết TW 4, khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", với tỷ lệ đảng viên tham gia trên 98%. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết đến việc lấy ý kiến góp ý của các đảng bộ, chi bộ đối với tập thể Ban Thường vụ trong thực hiện phê bình và tự phê bình.  

Huyện ủy luôn coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Công tác phát triển đảng viên được cấp uỷ các cấp chú trọng. Trong 9 tháng đầu năm 2012, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lệ Thuỷ đã mở 21 lớp bồi dưỡng cho đảng viên mới, bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ. 6 tháng đầu năm nay, toàn huyện đã kết nạp 292 đảng viên, công nhận đảng viên chính thức cho 325 đồng chí, đề nghị tặng huy hiệu Đảng cho 880 đảng viên. Tiến hành sắp xếp, luân chuyển cán bộ chủ chốt ở một số xã, thực hiện thí điểm mô hình nhất thể hoá bí thư đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã.

Huyện ủy chỉ đạo ủy ban kiểm tra đảng các cấp làm tốt công tác kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm cũng như giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đầu năm đến nay, uỷ ban kiểm tra 2 cấp đã tiến hành kiểm tra các TCCSĐ có dấu hiệu vi phạm, xử lý kỷ luật 10 đảng viên vi phạm; trong đó khai trừ 2 đảng viên, cách chức 1 đảng viên, cảnh cáo 2 đảng viên và khiển trách 7 đảng viên. Các trường hợp đảng viên bị xử lý kỷ luật chủ yếu tập trung vào một số nội dung như: vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu tinh thần trách nhiệm, làm trái các quy định, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống. Công tác kiểm tra, giám sát đúng nguyên tắc và quy trình thủ tục nên tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.  

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Lệ Thuỷ tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả các lĩnh vực kinh tế- văn hoá xã hội, quốc phòng – an ninh; tích cực triển khai công tác tư tưởng; thực hiện nghiêm túc việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4, khoá XI, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất