Đảng bộ xã Nhân Hòa (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh
Huyện uỷ Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng tổ chức quán triệt Nghị quyết TƯ 4.
Những năm qua, cùng với việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã Nhân Hòa (huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) luôn quan tâm đến công tác xây dựng đảng, năng lực lãnh đạo của Đảng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhiều năm liền Đảng bộ xã Nhân Hòa đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Để đạt được những thành tích đó, Đảng bộ xã Nhân Hòa đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra; xây dựng và phát huy mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân.

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên phải học tập, tự nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực, nhận thức sâu sắc hơn về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng và vận dụng có hiệu quả vào thực thi nhiệm vụ được giao. Qua học tập giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu và nắm chắc tình hình, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những quan điểm sai trái, lệch lạc. Dân chủ trong Đảng, trong xã hội từng bước được củng cố và mở rộng. Kỷ cương, kỷ luật trong sinh hoạt chi bộ được nâng lên và thực hiện một cách nghiêm túc.

Đi đôi với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng bộ xã Nhân Hòa còn tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tinh thần gương mẫu, có đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ xã đã quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tới từng chi bộ, đến các đảng viên, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động, duy trì chế độ sinh hoạt của các chi bộ một cách nền nếp. Hằng tuần, hằng tháng, hằng quý, Đảng bộ xã đều tổ chức giao ban với các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ nhằm rút kinh nghiệm tốt cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế chấn chỉnh kịp thời. Đảng ủy thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, Điều lệ Đảng, việc thực hiện quy chế dân chủ tại các chi bộ.

Cán bộ, đảng viên được cấp ủy phân công phụ trách từng hộ gia đình, khu dân cư để làm cầu nối trong triển khai chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Qua thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội và vận động gia đình mình cùng quần chúng tham gia. Để quản lý, giáo dục đảng viên, các cấp ủy duy trì việc kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, tạo được sự thống nhất trong Đảng và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Bên cạnh đó, việc phân loại cán bộ, đảng viên cũng được Đảng bộ thực hiện một cách nghiêm túc dựa trên sự đánh giá của chi bộ và ý kiến nhận xét của quần chúng nhân dân. Hiện nay, Đảng bộ xã có 238 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ khu dân cư và 3 chi bộ khối cơ quan trường học. Năm 2012, qua kiểm tra phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Đảng bộ có 204/205 đảng viên dự phân loại hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. 4 năm liền (2009-2012), Đảng bộ xã được công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Công tác xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân được Đảng ủy tập trung chỉ đạo từ việc đổi mới nội dung, chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân nhằm nâng cao vai trò, chức năng và nhiệm vụ quản lý của cơ quan nhà nước ở địa phương đến việc kiện toàn các chức danh cán bộ công chức. Hoạt động của Hội đồng nhân dân đảm bảo đúng luật, bám sát nội dung định hướng của cấp ủy, đã có nhiều đổi mới trong việc tiếp xúc cử tri để mở rộng dân chủ. Công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, kỷ cương kỷ luật công vụ được quan tâm chỉ đạo, kiểm tra giám sát.

Trong năm 2012, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc, kiện toàn Ban lãnh đạo 8 khu dân cư và Ban lãnh đạo 3 làng văn hóa; Đại hội các đoàn thể nhiệm kỳ 2012-2017 (Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội phụ nữ). Các chi bộ, đoàn thể, khu dân cư, làng văn hóa đã lựa chọn bầu các đồng chí có đủ năng lực, trình độ, có trách nhiệm vào bộ máy lãnh đạo của tổ chức mình; đồng thời cũng từ cơ sở phát hiện được những nhân tố mới để đào tạo bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ kế cận của địa phương.

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội được Đảng bộ coi là một nhiệm vụ trọng tâm, quán triệt tinh thần đó, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phát triển làng nghề và các hoạt động dịch vụ… góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2012, hầu hết các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội của xã đều vượt so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 4,4 tỷ đồng (bằng 126,7% kế hoạch), số hộ nghèo giảm còn 2,19% theo tiêu chí mới.

Tích cực hưởng ứng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chủ đề hành động của huyện, đến nay, xã đạt đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, được huyện và thành phố đánh giá cao. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư được triển khai sâu rộng, tính đến nay xã có 3/3 làng đạt danh hiệu làng văn hoá. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng hơn. Tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn xã luôn được giữ vững. Hàng năm xã Nhân Hòa đều hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất