Kinh nghiệm thành công ở Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Tiền Phong

Tiền thân của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Tiền Phong - Thái Bình là xí nghiệp vôi gạch Tiền Phong thuộc Sở Xây dựng Thái Bình, thành lập năm 1959, ngành nghề chủ yếu là sản xuất vôi và gạch đỏ. Tháng 8-1993, Công ty được UBND tỉnh Thái Bình cho phép đầu tư dây chuyền sản xuất gạch tuy-nen với giá trị 5,1 tỷ đồng, đây là dây chuyền công nghệ tuy-nen đầu tiên của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Hồng. Cuối năm 1999, Công ty cổ phần hóa, là công ty đầu tiên của tỉnh Thái Bình được cổ phần hoá.

Tiến hành cổ phần hoá, Công ty gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vốn để đầu tư, sản phẩm tiêu thụ chậm, chất lượng và thương hiệu của Công ty chưa có, đời sống, việc làm của cán bộ, công nhân viên rất khó khăn, nhiều công nhân bỏ việc hoặc xin chuyển đi đơn vị khác. Trước tình hình đó, Công ty đã tập trung đầu tư chiều sâu, tăng công suất, nâng chất lượng sản phẩm; đầu tư thêm hai dây chuyền sản xuất gạch tuy-nen tại thành phố Thái Bình và huyện Thái Thụy, lập Xí nghiệp bê tông sản xuất cột điện cao áp và trung áp đồng thời tích cực nghiên cứu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Đến nay, Công ty có địa bàn hoạt động rộng với giá trị sản lượng khoảng trên 100 triệu viên/năm, doanh số trên 130 tỷ đồng/năm. Công ty có 6 xí nghiệp đơn vị trực thuộc với 700 cán bộ, công nhân viên với mức lương bình quân đạt từ 3 đến 4 triệu đồng/tháng, một số cán bộ kỹ thuật, cán bộ có tay nghề cao có thể đạt tới 5-7 triệu đồng/tháng.

Đảng bộ công ty có 6 chi bộ, từ chỗ có 77 đảng viên (năm 2001), đến nay Đảng bộ có 150 đảng viên. Nhiều năm liền Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, năm 2011 Đảng bộ được tặng Cờ của Tỉnh ủy Thái Bình.

Sau 14 năm cổ phần hóa, giá trị tổng sản lượng của Công ty tăng gấp 20 lần, đầu tư xây dựng thêm 5 xí nghiệp, doanh thu tăng gấp hơn 20 lần; nộp ngân sách tăng gấp 5 lần, lương công nhân tăng 8 lần. Đời sống việc làm của cán bộ, công nhân viên ổn định.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ khi cổ phần hóa khẳng định chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp của Đảng và Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn. Thành công của Công ty có nguyên nhân chủ yếu và quan trọng từ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Công ty, luôn gắn công tác xây dựng đảng với lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh. Có thể nêu một số kinh nghiệm chủ yếu sau:

Một là, xác định rõ vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Đảng bộ Công ty luôn xác định rõ vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Lãnh đạo học tập, quán triệt chủ trương cổ phần hóa, đánh giá tài sản của doanh nghiệp, hướng dẫn chỉ đạo mua cổ phiếu. Sau khi cổ phần hóa, việc tập tư phát triển, thành lập thêm các xí nghiệp, mở rộng ngành nghề sản xuất, đầu tư vốn cho sản xuất, mở rộng thị trường đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, chủ trương sản xuất các mặt hàng mới và xây dựng các quy chế quản lý v.v. đều được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc bàn bạc thống nhất, Đảng uỷ ra Nghị quyết lãnh đạo và đưa ra hội nghị cổ đông bàn thống nhất trở thành Nghị quyết và kế hoạch thực hiện của Công ty.

Đảng bộ công ty đã thực hiện mô hình gắn tổ chức bộ máy của đảng với hệ thống tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, đồng chí Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các đảng uỷ viên được bố trí làm bí thư chi bộ, giám đốc các xí nghiệp trực thuộc, phụ trách các đoàn thể ở các chi bộ các đồng chí chi uỷ viên được bố trí làm phó giám đốc xí nghiệp, trưởng các phòng ban nghiệp vụ hoặc trưởng các phân xưởng. Với cách bố trí như vậy việc triển khai Nghị quyết của Đảng bộ, chi bộ tới cán bộ đảng viên và công nhân viên thực hiện có hiệu quả.

Hai là, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên và quần chúng . Khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp, nhiều người  băn khoăn lo lắng, Đảng uỷ và các chi bộ kiên trì vận động, giải thích, đã có 30 cuộc họp lớn nhỏ bàn về cổ phần hoá. Sau cổ phần hoá Công ty tiếp tục tổ chức học tập quán triệt các chủ trương đường lối chính sách, tạo sự đồng thuận về tư tưởng, đoàn kết thống nhất trong công ty. Trong từng giai đoạn Công ty đã tổ chức hội nghị chuyên đề bàn về những vấn đề lớn như: chủ trương đầu tư phát triển bước đi và cách tổ chức thực hiện; cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm; khoán sản phẩm đến người lao động; xây dựng các quy chế quản lý sản xuất kinh doanh v.v. các cổ đông được bàn bạc nên khi triển khai thực hiện có sự đồng tình cao. Công ty đã tổ chức "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với các hội thi văn nghệ thể dục thể thao, hội thi tìm hiểu pháp luật, hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phát động phong trào tiêu biểu đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo và nhân dân vùng khó khăn bão lũ, phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa, phát động phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn của đất nước tạo được không khí hăng say làm việc phấn đấu đạt chất lượng hiệu quả cao.

Ba là, thực hiện tốt mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Hội đồng quản trị, giám đốc điều hành, vai trò của các đoàn thể.

Khi cổ phần hoá Đảng uỷ, các chi bộ đã xây dựng được quy chế hoạt động, Hội đồng quản trị xây dựng được quy chế hoạt động và điều hành... các quy chế quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ, lề lối làm việc giữa Đảng, hội đồng quản trị, các phòng ban chuyên môn và các đoàn thể; xác định rõ chức trách nhiệm vụ của thành viên trong các tổ chức,  bảo đảm dân chủ và công khai. Định kỳ 6 tháng 1 lần, Đảng uỷ, Hội đồng quản trị tổ chức hội nghị cổ đông góp ý với lãnh đạo, đối thoại trực tiếp và giải quyết những thắc mắc kiến nghị đề xuất của cổ đông, nhiều khó khăn vướng mắc được giải quyết kịp thời.

Bốn là, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng công khai về quản lý kinh tế, tài chính.

Đảng uỷ chỉ đạo xây dựng quy chế dân chủ của Công ty, quy định rõ những vấn đề phải thông qua cổ đông, những vấn đề cần bàn bạc tập thể lãnh đạo Đảng uỷ, những vấn đề Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành được quyết định. Công khai đến cổ đông những vấn đề về đầu tư, xây dựng cơ bản, tài chính doanh nghiệp, mua bán vật tư nguyên liệu, chính sách đối với người lao động, cải tiến kỹ thuật công nghệ, thi đua khen thưởng v.v. Quá trình thực hiện Đảng uỷ, Hội đồng quản trị lắng nghe ý kiến của cổ đông, sơ kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung phù hợp với thực tiễn, giữ vững kỷ cương và đúng pháp luật.

Hồng Văn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất