Đổi thay ở Ninh Thuận sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII
Nho trồng theo tiêu chuẩn sạch ở Ninh Thuận.
Trong hơn 2 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011-2015, Tỉnh ủy Ninh Thuận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực phấn đấu phát huy những lợi thế, thuận lợi, đồng thời khắc phục khó khăn để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng và đã đạt được một số kết quả quan trọng:

Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân GDP đạt 10,4%/năm, thu ngân sách năm 2012 đạt 1.346 tỷ đồng, thu hút và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 110 dự án đầu tư vào tỉnh với số vốn đăng ký trên 41.500 tỷ đồng. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, nhất là việc hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo theo chương trình 167 của Chính phủ, năm 2012, đã hoàn thành 3.438 căn nhà cho hộ nghèo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Công tác xây dựng đảng luôn được chú trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; trọng tâm là việc chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và 100% tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ đã hoàn thành công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như: Điều động, phân công 13 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong nội bộ các sở, ngành; luân chuyển 3 cán bộ trẻ từ tỉnh xuống huyện để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và rèn luyện cán bộ; tập trung chỉ đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng cơ bản; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; các dự án gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp về thủ tục hành chính, về đất đai, về tiếp cận nguồn vốn…

Công tác đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, qua 2 năm, đa số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 được tập trung thực hiện, đến nay, tỉnh đã thực hiện xong các bước quy trình quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác thu hút sinh viên, cán bộ trẻ có trình độ về công tác tại địa phương đạt kết quả khá, trong 2 năm qua đã thu hút được 130 sinh viên, cán bộ khoa học trẻ có trình độ về địa phương công tác, tuyển dụng 43 trí thức trẻ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc tại các xã thuộc huyện Bác Ái theo chương trình 30a.

Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; cơ sở hạ tầng còn yếu và thiếu đồng bộ. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh; đời sống của một bộ phần nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn; an ninh trật tự và tệ nạn xã hội ở một số nơi còn diễn biến phức tạp; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh chưa gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với công tác quy hoạch cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên còn hạn chế.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất