Đảng ủy Bản Qua (Bát Xát, Lào Cai) lãnh đạo củng cố tổ chức đảng gắn với xây dựng nông thôn mới
Tạp chí Xây dựng Đảng làm việc với Đảng ủy xã Bản Qua.
Bản Qua là xã vùng thấp của huyện Bát Xát, có 11 km biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Tổng diện tích tự nhiên của toàn xã là 5.367ha, có 18 thôn bản, trong đó có 4 thôn biên giới, 6 thôn vùng cao, giao thông đi lại khó khăn, nhất là đối với các thôn vùng cao. Dân số của toàn xã là: 1.226 hộ, 5.733 nhân khẩu, gồm có 11 dân tộc anh em sinh sống, có 4 dân tộc chính: Giáy chiếm 51,6%, Dao chiếm 24%, Kinh chiếm 18,7%, Tày chiếm 5,1%, các dân tộc khác chiếm 0,6%. Trước nhiệm kỳ, Đảng bộ xã có 19 chi bộ trực thuộc với tổng số là 118 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã nâng tổng số chi bộ lên 24 chi bộ trực thuộc với 158 đảng viên (năm 84, nữ 74). Năm 2010, 2011, 2012 Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Quan tâm phát triển đảng viên

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực Đảng ủy xã xác định phát triển đảng viên, thành lập chi bộ độc lập là nhiệm vụ then chốt. Từng chi bộ, qua các phong trào thi đua tìm ra những nhân tố tích cực, thanh niên có phong trào xung kích lập nghiệp, phụ nữ có phong trào nuôi con khỏe dạy con ngoan, mô hình nhà sạch vườn đẹp, CLB phòng chống bạo lực, nông dân có phong trào kinh doanh giỏi, mô hình điểm, trong công tác sản xuất. Chi bộ phân công nhiệm vụ cho các đảng viên có kinh nghiệm giúp đỡ để họ trở thành đảng viên, phân công những công việc ở thôn, bản (bí thư chi đoàn, công an viên, xã đội trưởng, trưởng hội) để căn cứ vào đó đánh giá mức độ phấn đấu. Trên cơ sở đã khảo sát tình hình và thẩm định, Đảng ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng viên, bảo đảm các thôn, bản giới thiệu trường hợp nào chắc chắn trường hợp đấy.

Hằng năm, Đảng bộ xã đã tiến hành sơ kết, tổng kết công tác đảng trong đó chú trọng công tác phát triển đảng viên và thành lập chi bộ mới để xóa thôn bản không có chi bộ, chỉ ra những mặt làm được, chưa làm được; làm rõ nguyên nhân của những khuyết điểm, yếu kém, trên cơ sở đó đề ra những chủ trương, giải pháp thiết thực chỉ đạo công tác phát triển đảng thời gian tới, chú trọng công tác phát triển đảng ở các chi bộ thôn. Thực hiện việc giới thiệu đảng viên là cán bộ, công chức xã về sinh hoạt ở những chi bộ thôn ít đảng viên.

Đảng ủy xã ra chỉ tiêu 1 năm kết nạp được 10-12 đảng viên. Trên thực tế, trong hơn 2 năm qua Đảng bộ xã đã phát triển 35 đảng viên. Xã có 6 trường học (THCS 2, tiểu học 2, mầm non 2) nên đảng viên nữ là giáo viên chiếm tỷ lệ cao. Để phát triển được đảng viên nữ là người dân tộc, từng chi bộ phải vận động từ gia đình chồng, chồng, cá nhân quần chúng nữ đó. Hiện nay Đảng bộ xã có đảng viên nữ người dân tộc đang làm công việc y tế xã, cán  bộ văn phòng, phó chủ tịch Hội phụ nữ, chuyên trách tuyên vận. Trên cơ sở những quy định, hướng dẫn của Trung ương vận dụng phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của thôn, từng dân tộc trong công tác phát triển đảng viên. Hiện nay Bản Qua chỉ còn 1 chi bộ ghép, Đảng ủy đang phấn đấu đến năm 2014 mỗi thôn có chi bộ độc lập.

Lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Bản Qua là 1 trong 5 xã được chọn xây dựng nông thôn mới, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy chỉ đạo từng chi bộ phải phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, sản xuất nông nghiệp theo hướng tích cực, năng suất và giá trị sản xuất tăng cao, nông nghiệp có mô hình chuối ngô, chuyển đất lúa kém hiệu quả sang thủy sản, cao su, tính toán đưa được nguồn nước vào phục vụ sản xuất, chọn đối tượng biết cách làm, có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, từ đó kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển rõ nét

Từ chủ trương của Đảng bộ, xã đã quy hoạch được vùng sản xuất lúa giống tập trung với quy mô 50ha tại các thôn Bản Vai - Tân Bảo, Bản Vền - Coóc Cài; vùng sản xuất rau an toàn tại thôn Bản Qua, Bản Trung 40ha, vùng trồng cây chuối mô 67ha tại các thôn Hải Khê, Bản Vền, Coóc Cài), vùng sản xuất trồng cây cao su với diện tích 840ha, đã thực hiện trồng 75ha. Thôn Bản Vai hơn 10 hộ làm mô hình chuyển đổi (3 hộ đảng viên gương mẫu làm trước) nuôi cá rô phi đơn tính, chép lai. Trên địa bàn xã đã thu hút được các doanh nghiệp về đầu tư xây dựng nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh như: Nhà máy Gang thép Lào Cai, Nhà máy Gạch Tuynel Phú Hưng, Công ty TNHH Toàn Thắng, Công ty TNHH một thành viên cao su Dầu Tiếng - Lào Cai. Việc thu hút được các công ty, doanh nghiệp về đầu tư, kinh doanh tại xã đã góp phần giải quyết được nhiều việc làm cho lao động địa phương, nâng cao thu nhập cho người lao động và nhân dân.

Xã triển khai thành lập ban chỉ đạo, ban quản lý, ban công tác tuyên truyền, sau đó phân công các đồng chí ủy viên ban chỉ đạo phụ trách thôn vận động bà con nông dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đăng ký với xã. Bí thư chi bộ/ trưởng thôn là tổ trưởng tổ tuyên vận, trưởng ban phát triển thôn lồng ghép các chương trình để triển khai xây dựng nông thôn mới. Do kiên trì vận động, thuyết phục mục đích của xây dựng nông thôn mới, từ 1 đến 2 thôn làm được, các thôn khác tham quan học hỏi cách làm, sau đó triển khai đồng loạt các tiêu chí.

Năm 2012, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các tiêu chí nông thôn mới theo đề án đã được phê duyệt. Đến nay, xã đã duy trì và hoàn thành 11/19 tiêu chí nông thôn mới (tiêu chí quy hoạch, bưu điện, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, hệ thống chính trị xã hội vững mạnh, trường học, hộ nghèo, thu nhập, điện, thủy lợi). Kế hoạch trong năm 2013 Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo và thực hiện quyết liệt để duy trì các tiêu chí đã đạt được và phấn đấu hoàn thành tiếp 5 tiêu chí (giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, văn hóa, môi trường, an ninh trật tự).

Với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy xã, đời sống của nhân dân Bản Qua đã được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 43,7% (năm 2010) xuống còn 15,1% (năm 2011) và 6,06% (năm 2012). 100% gia đình có ti vi, bình quân mỗi nhà hơn 1 chiếc xe máy, bình quân mỗi hộ 2 di động. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, xã đã có 4/6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, duy trì xã dạt chuẩn quốc gia về y tế từ năm 2005, thực hiện tốt công tác dân số KHHGĐ, giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 xuống còn 3,2%, nhiều thôn trong nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3. An ninh biên giới được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất