Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa lãnh đạo thực hiện giảm tổn thất điện năng giai đoạn 2017-2020
Nhân viên Điện lực huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) kiểm tra công tơ điện.
Năm 2017, Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa đã lãnh đạo các đơn vị vận hành và cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh và đời sống nhân dân trên địa bàn; đặc biệt là cấp điện phục vụ các hoạt động kinh tế, văn hóa, thể thao, quân sự của tỉnh. Không để xảy ra tai nạn về điện, sự cố cháy nổ; mất cắp tài sản, thiết bị điện có giá trị lớn; bảo đảm cơ quan an toàn làm chủ; thực hiện toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.  

Đảng  ủy chỉ đạo đơn vị thực hiện quản lý vận hành lưới điện kinh tế, hiệu quả, đảm bảo an toàn lao động; thay đổi phương án kết dây theo thời vụ; tăng cường theo dõi điều chỉnh điện áp nút, tính toán lựa chọn dung lượng tụ bù tối ưu để cải thiện điện áp, giảm tổn thất điện năng; thực hiện tiểu tu, xử lý khiếm khuyết trên lưới điện trùng với thời gian cắt điện các đường dây và trạm biến áp 110KV của Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc để giảm thiểu thời gian mất điện. Tổ chức bồi huấn nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật về công tác quản lý vận hành, tính toán tổn thất điện năng bằng phần mềm Smart Simulator; bồi huấn, kiểm tra sát hạch quy trình, quy phạm, bảo hộ lao động cho 1.115 công nhân trực tiếp làm việc trên lưới điện; 1.419 thợ điện nông thôn đang làm dịch vụ cho Công ty. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ số tiếp cận điện năng; các thỏa thuận đã ký kết trong hợp đồng mua bán điện. Chấn chỉnh, củng cố nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ bán lẻ điện năng. Triển khai các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý kinh doanh điện năng như lắp đặt 32.000 công tơ điện tử đo xa 1 pha, 2.950 công tơ điện tử đo xa 3 pha các trạm biến áp công cộng; phát hành hóa đơn tiền điện điện tử, thu tiền điện thông qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức trung gian. 

Trong thời gian tới, để lãnh đạo thực hiện tốt công tác giảm tổn thất điện năng từ nay đến 2020, Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục phổ biến, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chương trình, đề án giảm tổn thất điện năng của Công ty giai đoạn 2017 - 2020 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong đơn vị. Đưa các nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện giảm tổn thất điện năng giai đoạn 2017 - 2020 vào nội dung sinh hoạt định kỳ, đột xuất và chuyên đề hằng tháng, quý, năm của cấp ủy, chính quyền, các chi bộ và đoàn thể, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đơn vị.

Hai là, tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến đoàn viên, hội viên, người lao động; tôn trọng và phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức đoàn thể trong thực hiện các giải pháp giảm tổn thất điện năng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và công nhân với công tác giảm tổn thất điện năng. Thường xuyên động viên về vật chất, tinh thần đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giảm tổn thất điện năng, đồng thời xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể thiếu tinh thần, trách nhiêm, không hoàn thành nhiệm vụ.

Ba là, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên. Bố trí sử dụng những cán bộ, công nhân viên ưu tú, có năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm cao, vào làm công tác giảm tổn thất điện năng trong các lĩnh vực như: Quản lý kỹ thuật, vận hành, kinh doanh điện năng, kiểm tra giám sát mua, bán điện và quản lý đầu tư. Có cơ chế phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sang kiến cải tiến kỹ thuật của đảng viên, đoàn viên, hội viên trong công tác giảm tổn thất điện năng. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học  và ứng dụng công nghệ mới, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp, tranh thủ sự ủng hộ của các ngành để đầu tư lưới điện 110 KV trên địa bàn theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Phối hợp với Công ty cao thế lưới điện Miền Bắc để duy trì điện áp vận hành cao nhất có thể tại các thanh cái trung áp các trạm 110 KV, các trạm trung gian, trạm biến áp công cộng, điều chỉnh điện áp vào giờ cao điểm. Theo dõi điện áp nút, thông qua giám sát đo xa, kịp thời phát hiện điện áp bất thường, để có biện pháp xử lý kịp thời.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất