Đảng bộ huyện Từ Liêm sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội
Lễ công bố quyết định thành lập chi bộ Công ty cổ phần tập đoàn FLC (Mỹ Đình, Từ Liêm).


Từ chủ trương đến hành động

Triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Từ Liêm đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước gồm 19 đồng chí, trong đó đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 20-4-2012 về việc “Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội” và triển khai sâu rộng kế hoạch tới các cấp ủy đảng và toàn thể đảng viên trong đảng bộ huyện, người lao động, chủ doanh nghiệp. Đồng thời, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo, xây dựng chương trình công tác năm, ra quyết định giao chỉ tiêu thành lập mới tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước cho các tổ chức cơ sở đảng. Chú trọng công tác hướng dẫn thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, bố trí tăng cường cán bộ xuống Đảng bộ Cụm Công nghiệp để hỗ trợ thực hiện, triển khai.

Định kỳ hằng quý, 6 tháng, Ban Chỉ đạo tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đồng thời chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn, đảng ủy Cụm công nghiệp tiếp tục tiến hành rà soát, phân loại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, xúc tiến việc thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp có đủ điều kiện. Tổ chức hội nghị giao ban với cán bộ làm công tác đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Cử cán bộ các ban đảng của Huyện ủy dự các buổi sinh hoạt thường kỳ để nắm bắt tình hình hoạt động, những khó khăn vướng mắc của tổ chức đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp.

Kết quả đạt được

Về thành lập tổ chức đảng và kết nạp đảng viên mới: Năm 2012, thành lập được 8 tổ chức đảng, vượt chỉ tiêu Thành ủy giao 1 tổ chức; kết nạp được 20 đảng viên mới. Năm 2013, thành lập được 9 tổ chức đảng, vượt chỉ tiêu Thành ủy giao 2 tổ chức, kết nạp được 45 đảng viên mới.

Về thành lập tổ chức công đoàn: Năm 2012, thành lập mới được 12 tổ chức công đoàn; kết nạp 1608 đoàn viên. Năm 2013, thành lập mới được 21 tổ chức công đoàn, kết nạp 1510 đoàn viên.

Về thành lập Đoàn Thanh niên và kết nạp đoàn viên: Năm 2012, thành lập mới được 5 tổ chức đoàn với 560 đoàn viên. Năm 2013, thành lập mới được 7 tổ chức đoàn, kết nạp mới 319 đoàn viên.

Về thành lập Hội Phụ Nữ, chi hội phụ nữ và kết nạp hội viên: Năm 2012, thành lập mới được 4 tổ chức chi hội, kết nạp 131 hội viên. Năm 2013, thành lập mới được 1 tổ chức hội, 3 chi hội, kết nạp 97 hội viên.

Trong 2 năm qua, các chi bộ, đảng bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã tăng cường lãnh đạo, cùng các đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động quần chúng, người lao động thi đua lao động sản xuất, khắc phục khó khăn trong sản xuất kinh doanh, quan tâm chăm đời sống, việc làm cho người lao động, tiêu biểu như Đảng bộ Cụm công nghiệp, Đảng bộ các xã Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế, Xuân Phương, Liên Mạc, chi bộ các công ty Kiểm toán Hồng Hà, Bánh kẹo Thủ đô, Bia Sài Gòn, Nam Hải thuộc đảng bộ Cụm Công nghiệp, chi bộ Công ty Trắc địa bản đồ Bình Minh. 

Các chi bộ, đảng bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thường xuyên coi trọng nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tích cực xây dựng quy chế làm việc; duy trì nền nếp sinh hoạt đảng, làm tốt công tác quản lý đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với đặc điểm, điều kiện của doanh nghiệp. Một số cấp ủy đã xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với ban giám đốc cho phù hợp với tình hình của loại hình doanh nghiệp, tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều biện pháp, hình thức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng và đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; coi trọng biện pháp tiếp xúc, đối thoại, trao đổi trực tiếp với chủ doanh nghiệp và người lao động. Quan tâm, chú trọng bám sát cơ sở để tuyên truyền, vận động, thuyết phục các chủ doanh nghiệp, người lao động tích cực hưởng ứng và thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU.

2. Các cấp ủy đảng được giao chỉ tiêu thành lập mới tổ chức đảng, đoàn thể cần xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện của đơn vị, tăng cường kiểm tra, khảo sát nắm tình hình, nhất là doanh nghiệp có đủ điều kiện để phát triển tổ chức đảng, đoàn thể. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời giúp các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Các ban đảng Huyện ủy, đảng ủy các xã, thị trấn, các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên phối hợp, chỉ đạo hướng dẫn về nghiệp vụ, cung cấp tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

4. Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 của huyện tăng cường gặp mặt trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng những cách làm sáng tạo, những mô hình điển hình tiên tiến để phổ biến trong toàn đảng bộ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thành lập mới tổ chức đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất