Đảng bộ quận Cầu Giấy (Hà Nội) quan tâm công tác xây dựng đảng
Quận Cầu Giấy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Là quận nằm ở phía Tây thành phố Hà Nội với diện tích 12,04 km2, từ 7 đơn vị hành chính cấp phường, dân số 8,5 vạn người lúc mới thành lập (1-9-1997), đến nay quận Cầu Giấy có 8 phường với dân số gần 25 vạn người. Đảng bộ quận từ 4.123 đảng viên lên 11.417 đảng viên (năm 2012).

Sau 15 năm thành lập, quận Cầu Giấy đã không ngừng đổi mới và phát triển, trở thành quận có kết cấu hạ tầng đô thị phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Đồng thời với đẩy mạnh phát triển kinh tế theo cơ cấu dịch vụ - công nghiệp - xây dựng - nông nghiệp, Đảng bộ quận luôn coi trọng công tác xây dựng đảng, trong đó chú ý xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xây dựng chương trình, kế hoạch

Những năm qua, Đảng bộ quận xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án nhằm từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, tình hình chuyển biến tích cực hơn.

Thực hiện chương trình công tác của Thành ủy và Nghị quyết đại hội lần thứ IV của Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng 5 chương trình công tác và 3 khâu đột phá để tập trung chỉ đạo. Trong đó có Chương trình "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; Năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân quận Cầu Giấy giai đoạn 2010-2015". 3 khâu đột phá là: công tác cán bộ, công tác giải phóng mặt bằng và công tác cải cách hành chính. Từng năm, tùy theo tình hình cụ thể chọn những khâu đột phá, lĩnh vực khó để huy động cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện. Trong năm 2010 và 2011, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung giải quyết 3 tổ chức cơ sở đảng có nhiều khó khăn: Đảng bộ phường Nghĩa Đô, Đảng bộ Bệnh viện E và Chi bộ Công ty cổ phần nước giải khát Trường Xuân. Bằng các giải pháp đồng bộ, tăng cường công tác tư tưởng, chú trọng công tác cán bộ, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu kiện, đến nay tình hình của 3 đơn vị đã dần ổn định.

Quan tâm công tác cán bộ

Quận ủy chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các khâu trong công tác cán bộ. Lực lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ được đề bạt, bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt tăng. Quy trình đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ của quận bảo đảm đúng nguyên tắc. Từ năm 2008 đến tháng 3-2012, Ban Thường vụ Quận ủy đã giới thiệu đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển 175 đồng chí cán bộ chủ chốt diện Ban Thường vụ Quận uỷ quản lý (trong đó: đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển 156 đồng chí; bổ nhiệm lại 19 đồng chí). Các đồng chí được luân chuyển, điều động đều yên tâm công tác và phát huy được năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện thường xuyên. Từ 2008 đến đầu năm 2012, quận đã cử 49 cán bộ đi đào tạo trình độ cử nhân chuyên ngành và cao cấp lý luận chính trị; 126 đồng chí đào tạo trung cấp lý luận chính trị và các lớp bồi dưỡng về quản lý nhà nước. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức được 316 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 60 nghìn lượt học viên.

Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng Kế hoạch số 20-KH/QU ngày 20-9-2011 của Quận ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quận chọn 3 đơn vị (Đảng bộ phường Trung Hòa, Đảng bộ Quân sự quận, Đảng bộ Trường cao đẳng Nghề cơ điện Hà Nội) chỉ đạo làm điểm, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm để chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn quận xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần tác động ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; củng cố khối đoàn kết thống nhất, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận.

                       

                                       Cầu Giấy ngày càng khang trang, hiện đại hơn.

Kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng

Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở kiện toàn, sắp xếp các tổ chức đảng đồng bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đối với các đảng bộ phường: Thực hiện mô hình tổ chức chi bộ tổ dân phố lãnh đạo hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư gồm: tổ dân phố, ban công tác mặt trận, chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ, chi hội cựu chiến binh, chi hội nông dân. Mô hình này đảm bảo không có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các tổ chức, đồng thời vẫn đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của tổ chức đảng. Nhiệm kỳ của các chi bộ được thực hiện thống nhất đúng quy định,  không lệch so với nhiệm kỳ của đảng bộ phường và quận.

Tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước được đánh giá, xem xét, sắp xếp phù hợp. Doanh nghiệp tư nhân có đông đảng viên và công nhân thì thành lập tổ chức đảng trực thuộc Quận ủy; những doanh nghiệp có quy mô nhỏ, số lượng đảng viên và công nhân ít chuyển về trực thuộc các đảng bộ phường.

Đối với những doanh nghiệp, trường học ngoài công lập chưa có tổ chức đảng, Quận ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân để chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng tổ chức đảng và đoàn thể cơ sở. Từ năm 2008 đến 2012 đã thành lập mới 20 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân. Trong năm 2012, quận tiếp tục khảo sát, đánh giá thực trạng để chỉ đạo thành lập mới từ 5 đến 8 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Quận ủy quan tâm chỉ đạo các cấp ủy cơ sở chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cải tiến nội dung sinh hoạt thiết thực, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc tại địa bàn. Mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là trong thảo luận xây dựng nghị quyết. Mỗi vấn đề đưa ra, đảng viên tự do thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến. Mỗi quý các chi bộ sinh hoạt chuyên đề ít nhất một lần. 

Chú trọng công tác phát triển, quản lý đảng viên

Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy quan tâm đến đối tượng tạo nguồn là thanh niên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng về nơi cư trú sinh sống, làm việc; công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp; cán bộ cơ sở và quần chúng ưu tú ở khu dân cư; giảng viên, sinh viên, học sinh có thành tích trong công tác giảng dạy và học tập; cán bộ trẻ quản lý doanh nghiệp có năng lực… Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Quận ủy chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú. Làm đúng quy trình kết nạp khi quần chúng ưu tú đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Từ năm 2008 đến nay, toàn quận kết nạp được 659 đảng viên, trong đó đảng viên trong độ tuổi đoàn chiếm 35%, đảng viên nữ chiếm 51%.

Hằng năm, Quận ủy xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát từ 20 đến 30 tổ chức cơ sở đảng và một số cán bộ, đảng viên. Những cơ sở yếu kém Quận ủy phân công cấp ủy viên có khả năng, kinh nghiệm theo dõi, giúp đỡ,kịp thời tháo gỡ khó khăncho cơ sở. Cấp uỷ và ủy ban kiểm tra các cấp coi trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Từ 2008 đến tháng 3-2012, đã tiến hành kiểm tra 16 tổ chức đảng và 19 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, và đã xử lý kỷ luật 16 đảng viên.

Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng từ 2008 đến 2011, chất lượng các tổ chức đảng và đảng viên năm sau cao hơn năm trước. Năm 2011, có 11 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu (chiếm 23,9%), 29 đạt trong sạch, vững mạnh (63%), 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 hoàn thành nhiệm vụ, 1 yếu kém. Đảng bộ có 14,8% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 77,5% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 7,7% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, 7 đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ (0,07%).

Bên cạnh những kết quả, công tác xây dựng đảng của quận còn một số hạn chế: Công tác chính trị tư tưởng ở một số cơ sở đảng mới dừng lại ở việc phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của cấp trên. Chưa kịp thời định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên trước diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và thế giới. Phối hợp công tác giữa cấp ủy với chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội có lúc, có nơi chưa được chặt chẽ, thiếu sự thống nhất trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy cơ sở trong doanh nghiệp có lúc còn mờ nhạt. Sự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên giảm sút, làm ảnh hưởng tới lòng tin của quần chúng nhân dân.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thời gian tới Cầu Giấy tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình của Quận uỷ về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” theo chỉ đạo của Thành ủy.

2. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là nội dung thực hiện thường xuyên, lâu dài.

3. Tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chú trọng chất lượng cấp ủy và chi bộ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ quận tới cơ sở. Rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch cấp uỷ các cấp nhiệm kỳ 2011-2015 và chuẩn bị xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020; triển khai thực hiện chương trình xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

4. Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên thi hành Điều lệ Đảng nhằm hạn chế các biểu hiện tiêu cực; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở, tạo điều kiện để mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất