Đảng bộ xã Ninh Thạnh Lợi A (Hồng Dân, Bạc Liêu) xây dựng tốt đoàn kết nội bộ
Con kênh gần ngã tư Phó Sinh (thuộc xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân) - đường dẫn vào khu di tích “Sự kiện Chủ Chọt”
Được chia tách từ xã Ninh Thạnh Lợi (năm 2008), Ninh Thạnh Lợi A là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, kinh tế phát triển chưa đồng bộ, tốc độ tăng trưởng kinh tế còn chậm, hạ tầng cơ sở, kỹ thuật nông thôn phát triển chưa đều, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Từ thực trạng trên Đảng bộ Ninh Thạnh Lợi A xác định muốn đưa kinh tế phát triển nhanh, bền vững cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng mà trọng tâm là làm tốt công tác xây dựng đảng.

Để làm tốt vai trò lãnh đạo ở địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ xã luôn phát huy trí tuệ tập thể, tôn trọng, tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đoàn kết, khắc phục khó khăn đề ra những giải pháp phù hợp. Để thực hiện có hiệu quả, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngoài vai trò lãnh đạo của cấp ủy, luôn cần sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên, mà trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu để quần chúng học tập.

Các cấp ủy đảng đã tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, tỉnh, huyện; tích cực hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác đào tạo cán bộ được quan tâm thường xuyên do đó trình độ cán bộ được nâng lên rõ rệt, góp phần giải quyết tốt các công việc ở cơ sở.

Cùng với công tác tuyên truyền vận động, Đảng ủy xã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kịp thời uốn nắn những đảng viên có dấu hiệu vi phạm, tạo lòng tin trong nhân dân. Hằng năm tổ chức cho các chi bộ đăng ký thi đua; qua bình bầu, kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng được thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Năm 2011, kết quả bình bầu, phân loại đảng viên có 84,31% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phát triển làng nghề, ngành nghề, dịch vụ; góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Phát huy tối đa vùng chuyển đổi, kết hợp mô hình đa cây, đa con trên cùng một diện tích sản xuất. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, như: ông Trần Tượng, ở ấp Nhà Lầu 2, với mô hình đa canh, mô hình nuôi cá sấu kết hợp nuôi tôm, tận dụng cá trong ao nuôi tôm để nuôi cá sấu, mô hình nuôi heo rừng tận dụng những phế phẩm rau màu đển làm thức ăn cho heo.

Với mô hình đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, các cơ sở đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện. Đồng chí Nguyễn Thanh Thế, Bí thư Chi bộ ấp Nhà Lầu 2, xã Ninh Thạnh Lợi A cho biết: “Từ khi nhận được chủ trương xóa đói giảm nghèo, chi bộ đã phổ biến đến tất cả đảng viên, phân công từng đảng viên hỗ trợ hộ nghèo. Hằng tuần đảng viên trực tiếp xuống những hộ mà mình phụ trách để kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ”. Nhiều cơ sở đảng có cách làm hay trong xóa đói giảm nghèo, như: phong trào vận động cho vay quỹ vì người nghèo, công tác tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ vốn vay, nhà ở cho hộ nghèo. Năm 2011, xã hỗ trợ mô hình sản xuất cho 20 hộ nghèo, trị giá 72 triệu đồng, qua đó góp phần làm giảm hộ nghèo xuống còn 12,9% theo tiêu chí mới. Đồng chí Nguyễn Minh Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Thạnh Lợi A cho biết: “Hội Nông dân đã thực hiện từ xã đến chi hội để thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, mỗi chi hội trong 1 năm có 2-3 hộ thoát nghèo với tinh thần là tạo công ăn việc làm để tạo thu nhập”. Với những kết quả đạt được, Đảng ủy xã tiếp tục chủ trương xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo. Cách làm này đã được các Mạnh Thường Quân và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Vừa qua đã trao phương tiện làm ăn cho 70 hộ nghèo với tổng số tiền 350 triệu đồng; tùy theo điều kiện và mô hình sản xuất mà mỗi hộ sẽ được nhận từ 4-6 triệu đồng.

Có được những kết quả trên là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chi bộ thật sự là hạt nhân lãnh đạo ở xóm, ấp, khu dân cư. Đa số cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đầu tàu gương mẫu trong các phong trào, được nhân dân tin tưởng. Vì vậy, ba năm liền từ 2009-2011, được cấp trên công nhận là đơn vị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Theo đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Thạnh Lợi A để đạt được kết quả trên, nhiệm vụ quan trọng nhất trong xây dựng Đảng của Đảng bộ là giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng được đoàn kết nội bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất