Nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đảng ở Đồng Nai

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2012 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2012. Trong 6 tháng qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức các cấp ủy có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chương trình công tác đã đề ra.

Công tác tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên: ban tổ chức các cấp uỷ đã tham mưu cho cấp uỷ các cấp thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng đảng viên và TCCSĐ năm 2011. 920 TCCSĐ của toàn Đảng bộ được đánh giá, kết quả, 728 TCCSĐ đạt TSVM, chiếm 79,48%, trong đó, TCCSĐ TSVM tiêu biểu là 192, đạt 1,84%; số TCCSĐ yếu kém là 6, giảm 0,22% so với năm 2010.

Tính đến cuối năm 2011, toàn Đảng bộ tỉnh có hơn 51 nghìn đảng viên, qua đánh giá, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm tỉ lệ 88,99%. Sau đánh giá chất lượng, các cấp uỷ đã tập trung chỉ đạo, củng cố, nâng cao chất lượng các TCCSĐ yếu kém, kiểm điểm xử lý số đảng viên có sai phạm.

Đặc biệt, năm 2012 là năm đầu tiên tỉnh thực hiện công khai lấy ý kiến nhân dân về kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên trong toàn tỉnh, quần chúng tham gia góp ý đạt tỉ lệ cao, đại đa số quần chúng đồng tình kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên của các cấp uỷ. Đây là một biện pháp nhằm nâng cao vai trò giám sát của quần chúng nhân dân đối với hoạt động của các TCCSĐ và đảng viên, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp uỷ đảng và từng đảng viên.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với các ban đảng trực tiếp dự sinh hoạt tại 10 chi bộ và 6 đảng uỷ xác trực thuộc 4 huyện Tân Phú, Cẩm Mỹ, Trảng Bom và Vĩnh Cửu. Qua theo dõi, Ban tổ chức Tỉnh uỷ đã kịp thời hướng dẫn các cấp uỷ chấn chỉnh, đổi mới nội dung, hình thức theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Công tác tổ chức cán bộ: Ban tổ chức các cấp uỷ trực thuộc tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, đánh giá, quy hoạch, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chính sách đối với cán bộ.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Ban tổ chức các cấp uỷ đã sơ kết 5 năm thực hiện QĐ 57-QĐ/TW ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị (khoá X) “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Công tác quản lý cán bộ có yếu tố nước ngoài (kết sui, tham quan, học tập ở nước ngoài).

6 tháng cuối 2012, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức các cấp ủy xác định thực hiện tốt nhiệm vụ: Triển khai thực hiện quy định của Ban Chấp hành Trung ương, hướng dẫn của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng; tập trung tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị TƯ 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tham mưu tổng kết Nghị quyết TƯ 5 (khóa IX) vể đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, xã phường, thị trấn. Thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với các cấp uỷ trực thuộc, gắn với kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và Quy định 55-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương (khoá XI) về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Tổng kết Dự án ứng dụng kết quả triển khai Đề tài khoa học “Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ cơ sở đảng xã, phường, thị trấn ở tỉnh Đồng Nai”. Tiếp tục đổi mới, triển khai đồng bộ và nâng cao chất lượng trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ; trọng tâm là công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ cấp chiến lược.

Xây dựng, củng cố TCCSĐ, nâng cao chất lượng đảng viên, đồng thời làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất