Duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp


Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020", quận Đống Đa đã thành lập mới được 53 tổ chức đảng, kết nạp 249 đảng viên... 

Thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội", hơn một năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản giải quyết xong các vụ việc tồn đọng, kéo dài, đồng thời kịp thời nhận diện và ngăn chặn những vụ việc phức tạp mới phát sinh. Đến nay, đã giải quyết xong 15/18 vụ việc (đạt 83,3%) được nêu trong báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy và quận tự rà soát thống kê.

Sau khi xem xét báo cáo, trao đổi thảo luận giữa các thành viên đoàn kiểm tra và lãnh đạo quận, kết luận buổi kiểm tra, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của quận trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 2 nghị quyết quan trọng của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Mặc dù công việc khó khăn, song tinh thần làm việc của các ban chỉ đạo của quận rất tích cực, bài bản, hiệu quả.

Thời gian tới, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa tiếp tục duy trì hoạt động các ban chỉ đạo, khắc phục những hạn chế tồn tại, tập trung lãnh đạo toàn diện và có trọng tâm trong thực hiện 2 nghị quyết quan trọng. 

Trong đó, thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, Ban Thường vụ Quận ủy phải xác định trọng tâm là hỗ trợ để duy trì hoạt động thiết thực, hiệu quả của Đảng ủy Khối doanh nghiệp và các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, khắc phục bằng được tính hình thức; thường xuyên hỗ trợ Đảng ủy Khối doanh nghiệp hoạt động, trước hết là giúp đỡ các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước xây dựng các quy chế phối hợp công tác với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Về thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, đồng chí Vũ Đức Bảo đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục phân tích từng vụ việc phức tạp để làm rõ trách nhiệm liên quan làm căn cứ để phân công giải quyết cũng như phối hợp với các cơ quan thành phố để giải quyết. Đặc biệt, quận phải rà soát tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, làm rõ những vấn đề khó khăn, phức tạp để đề ra kế hoạch khắc phục.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất