Hà Nội: Tập trung củng cố cơ sở đảng yếu kém, tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng đảng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

Trong đó, một nội dung chuyên đề được hội nghị tập trung thảo luận là tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24-9-2013 về "Kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội".

Hội nghị đã rà soát, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả triển khai các công việc cụ thể của Chương trình 01 trong quý III-2018: triển khai Đề tài "Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các tổng công ty trực thuộc Thành ủy Hà Nội trong giai đoạn mới"; Đề án "Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong Đảng bộ thành phố Hà Nội"; Đề án "Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn trên địa bàn";... kết quả các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp.

Theo đánh giá chung, Chương trình 01-CTr/TU tiếp tục được Ban chỉ đạo Thành ủy Hà Nội triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, góp phần quan trọng trong thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch năm 2018. Trong triển khai thực hiện Chương trình, vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị được đề cao và ngày càng thể hiện rõ nét. Quá trình thực hiện Chương trình đã thể hiện ở những kết quả, sự kiện nổi bật: Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội, sơ kết, kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và các cấp ủy trực thuộc; triển khai xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội,...

Về tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, đến nay có thể khẳng định, Đề án 06 đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, nhiều chi bộ lãnh đạo một tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn, tổ dân phố. Các thôn, tổ dân phố có quy mô hợp lý hơn, thu gọn được đầu mối, đảm bảo hiệu quả hoạt động, là cánh tay nối dài của chính quyền ở cơ sở. Chi bộ thực hiện được vai trò hạt nhân chính trị ở địa bàn dân cư; lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và công tác xây dựng củng cố tổ chức thôn, tổ dân phố…

Hội nghị cũng chỉ ra một số vấn đề thực tiễn sau khi sắp xếp mô hình hệ thống chính trị theo Đề án số 06 như: Số lượng chi bộ thôn, tổ dân phố có đông đảng viên ngày càng tăng, việc thành lập nhiều đảng bộ bộ phận trên địa bàn dân cư trực thuộc đảng ủy cấp xã, quy mô số hộ dân ở thôn, tổ dân phố một số nơi chưa phù hợp,...

Phát biểu kết luận hội nghị, nhấn mạnh Chương trình 01-CTr/TU là chương trình cốt lõi, “xương sống” trong 8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của Thành ủy "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị".

Đồng tình với những đánh giá về ưu điểm cũng như hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông tin tình hình cơ sở; công tác cán bộ; công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm về biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở….

Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hà Nội cũng lưu ý việc tiếp tục chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết số 15, Chỉ thị số 15 của Thành ủy, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó là việc thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch về công tác tổ chức, cán bộ, tinh giản biên chế, công tác kiểm tra, giám sát.

Về Đề án số 06-ĐA/TU, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, khối lượng, mục tiêu nhiệm vụ của Đề án vẫn còn rất lớn và khó hơn, các cấp, ngành cần tập trung đánh giá kỹ hơn những vấn đề thực tiễn phát sinh, đặc biệt là những bất cập, khó khăn liên quan đến gia tăng quy mô dân số, các chi bộ có đông đảng viên, mô hình đảng bộ bộ phận thôn, tổ dân phố, mô hình thí điểm kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố. Đồng thời, cần làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương về sắp xếp, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất