Triển khai Quy định 01-QĐ/TU- Bước thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Quảng Bình
Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kiên quyết xử lý vi phạm

Ngày 3-3-2016, Ban Thường vụ (BTV)Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Quy định số 01 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua hơn 2 năm thực hiện Quy định số 01 đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ, năng lực công tác được nâng lên. thời, đã hạn chế tình trạng làm việc cầm chừng, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, giải quyết công việc chậm trễ, hiệu quả thấp, thiếu kiểm tra, đôn đốc, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Toàn tỉnh đã có 1.149 trường hợp là người đứng đầu và 1.897 trường hợp là cấp phó của người đứng đầu ký cam kết theo Quy định của BTV Tỉnh ủy. BTV Tỉnh ủy đã xử lý 13 trường hợp có tín nhiệm thấp, vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, điều chuyển công tác và cho thôi giữ chức vụ 4 trường hợp. Chỉ đạo các cấp xử lý các trường hợp cán bộ, đảng viên không thực hiện nghiêm nội dung cam kết theo quy định, vi phạm quy định trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đã xử lý 63 trường hợp (năm 2016: 29; năm 2017: 28; năm 2018: 6), trong đó cấp huyện 18 trường hợp, cấp cơ sở 45 trường hợp. Đặc biệt, nhiều vụ việc nghiêm trọng bị phát giác.

Cận Tết nguyên đán năm 2018, vụ việc chặt phá trái phép gần 100m3 gỗ tại rừng phòng hộ Tuyên Hoá bị phát hiện. Đây là vụ phá rừng có quy mô lớn, xảy ra trong thời gian dài nhưng việc xử lý của các cơ quan chức năng lại thiếu kịp thời. Truy rõ trách nhiệm trong vụ việc này đồng thời chiếu theo những nội dung của Quy định 01 về xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu, hàng loạt lãnh đạo các cấp có liên quan đã bị xử lý kỷ luật.

Về phía chủ rừng, tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hoá, 8 cán bộ thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ bị kỷ luật, trong đó cách chức đồng chí phó giám đốc phụ trách địa bàn Thanh Hoá và Lâm Hoá, 6 trường hợp còn lại nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Về phía Hạt kiểm lâm Tuyên Hoá, có 5 cán bộ bị kỷ luật về những sai phạm trong công tác bảo vệ rừng, trong đó cách chức Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Ka Tang và Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Tuyên Hoá, những trường hợp còn lại nhận hình thức kỷ luật từ hạ bậc lương đến cảnh cáo.

Về phía chính quyền địa phương, đồng chí Cao Xuân Tín, Phó chủ tịch UBND huyện, phụ trách mảng bảo vệ rừng bị kỷ luật khiển trách, tập thể BTV Đảng uỷ xã Thanh Hoá và xã Lâm Hoá đều phải nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Một bài học sâu sắc đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người đứng đầu ở huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình. Những hình thức kỷ luật nghiêm minh, một lần nữa đã giúp đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu chấm dứt phong cách làm việc chủ quan, cầm chừng, đổ lỗi cho tập thể, chấn chỉnh tinh thần, thái độ làm việc của những người đứng đầu và đội ngũ cán bộ và làm thay đổi cách thức chỉ đạo, điều hành công việc.

Đồng chí Hoàng Minh Đế, Bí thư Huyện uỷ Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình khẳng định: Phải nói rằng Quy đinh  01 có sự tác động rất lớn đến tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Trên địa bàn huyện, xử lý kỷ luật theo Quy định 01 rất nghiêm túc,từ đó tạo sự chuyển biến trong cả hệ thống chính trị. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ xử lý một lúc đến 3 đồng chí là huyện uỷ viên, từ trước đến nay cũng chưa từng có tiền lệ, có lẽ nhờ Quy định 01 thì mới làm được việc này.

Còn đồng chí Trần Xuân Vinh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết: Quy định 01 đây là 1 việc làm thực hiện chương trình đổi mới công tác cán bộ của tỉnh giai đoạn 2016 - 2021, xuất phát từ khâu đánh giá, nhận xét cán bộ đang là khâu yếu và xuất phát từ tình hình đội ngũ cán bộ lãnh đạo còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mới. Qua 2 năm thực hiện Quy định 01 về trách nhiệm người đứng đầu đã tạo sự chuyển biến, chất lượng hoạt động của cán bộ được nâng lên, góp phần thắt chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Khi có Quy định 01, kết quả đánh giá cán bộ cụ thể như sau: Năm 2016 có 400/402 cá nhân là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu (115 là cán bộ cấp trưởng và tương đương, 285 cán bộ là cấp phó của người đứng đầu và tương đương) được lấy phiếu đánh giá (có 1 trường hợp nghỉ hưu trước thời điểm lấy phiếu đánh giá và 1 trường hợp mới giữ chức vụ) đạt tỷ lệ 100%. Kết quả: Đối với người đứng đầu: có 109 trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 6 trường hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có trường hợp được đánh giá ở mức hoàn thành hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đối với cấp phó của người đứng đầu: có 250 trường hợp đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 35 trường hợp đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có trường hợp được đánh giá ở mức hoàn thành hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2017, có 399/401 trường hợp được tổ chức đánh giá theo quy định (113 người đứng đầu và 286 là cấp phó của người đứng đầu, có 2 trường hợp mới nhận nhiệm vụ không tổ chức lấy phiếu đánh giá). Kết quả: Đối với người đứng đầu: có 103 trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 9 trường hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1 trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ. Đối với cấp phó của người đứng đầu: 267 trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 17 trường hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ; 2 trường hợp hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện Quy định số 01 đã tạo được sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Các nội dung của Quy định số 01 phù hợp với mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kế hoạch số 22 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc thực hiện Quy định số 01 góp phần thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái, không sâu sát cơ sở của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Bổ sung, sửa đổi cần thiết

Quy định 01 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu  đã và đang phát huy tác dụng tích cực, tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Quy định 01 của BTV Tỉnh ủy đã bộc lộ một số hạn chế như: một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cá nhân cán bộ nhận thức chưa đầy đủ tầm quan trọng của việc thực hiện quy định; việc đánh giá người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, chưa xem đó là khâu quan trọng để đánh giá đúng cán bộ; còn có tư tưởng nể nang, ngại va chạm nên việc đánh giá cán bộ có khi còn hình thức, chưa phản ánh đúng thực chất, chưa thực sự lấy hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu. Tỷ lệ hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ đạt cao nhưng chất lượng, hiệu quả công tác chưa đáp ứng yêu cầu…Những vấn đề đặt ra như cách thức tổ chức thi hành kỷ luật đảng viên, sắp xếp nhân sự sau khi thi hành kỷ luật…

Qua 2 năm thực hiện quy định số 01 của BTV Tỉnh uỷ Quảng Bình cũng đã cho thấy, tính ràng buộc về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong một số trường hợp là chưa cao, thiếu căn cứ cụ thể để đánh giá về trách nhiệm và mức độ hoàn thành công việc của người đứng đầu. Quy đinh 01 chưa có định lượng khi đánh giá, nhận xét về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp phó và người đứng đầu nên khâu đánh giá chưa được chặt chẽ và chưa liên hoàn. Cùng với đó, Quy định 01 nêu: “trong hội nghị cán bộ cốt cán, người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu có từ 1/3 số phiếu trở lên đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ thì phải điều chuyển và bố trí công tác khác”. Thực tế, khi triển khai nội dung này gặp nhiều khó khăn: 1 trường hợp bị kỷ luật phải chuyển công tác sẽ rất khó khi bố tri sắp xếp cán bộ. Tất nhiên là vi phạm thì theo quy định phải xử lý thế nhưng điều chuyển bố trí vị trí nào để phù hợp với khả năng, năng lực và có thể ổn định tư tưởng của người đứng đầu và cấp phó khi vi phạm để tiếp tục phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ là vấn đề đặt ra.

Từ những vướng mắc đó, ngày 11-4-2018, BTV Tỉnh uỷ Quảng Bình đã ban hành quyết định sửa đổi bổ sung những nội dung đó trong Quy định số 01.

Về trách nhiệm bản thân người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu được sửa đổi áp dụng theo nhóm tiêu chí của quy định số 08-QĐ/TU ngày 9-1-2018 của BTV Tỉnh uỷ về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Bằng việc bổ sung điều chỉnh khung đánh giá này, việc xác định trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu trở nên rõ ràng, cụ thể, có định lượng.

Hiện nay người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu có từ 1/3 số phiếu trở lên của hội nghị cán bộ cốt cán đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, thì cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định có hay không việc điều chuyển, bố trí công tác khác, không nhất thiết phải chuyển đổi vị trí công tác như quy định trước đây.

Bằng việc thực hiện Quy định số 01 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, một bộ phận cán bộ, đảng viên tha hoá, suy thoái, có những sai phạm gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của tổ chức đảng đã được chỉ rõ. Dẫu việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên là điều không ai muốn, bởi hậu quả là tổn hại uy tín, thiệt hại về con người cho tổ chức. Nhưng đó vẫn là điều phải làm, là thực sự cần thiết để vừa giữ nghiêm kỷ luật đảng, vừa làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Quy định 01 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu ở Quảng Bình, một lần nữa cũng giúp đội ngũ đảng viên, phát huy tinh thần tự soi, tự sửa, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện Quy định 01 thể hiện quyết tâm mạnh mẽ, một bước đột phá của Quảng Bình, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi những chủ trương, quyết sách đã đề ra, để công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Đây chính là kim chỉ nam, là động lực và cũng là sự ràng buộc để những người đứng đầu nỗ lực hơn trong  thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất