Hòa Bình tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị BCĐ xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
Người lao động và chủ doanh nghiệp sau khi được tuyên truyền, phổ biến đã thể hiện sự đồng tình ủng hộ, có nguyện vọng tham gia các tổ chức đoàn thể và mong muốn được đứng vào trong hàng ngũ của Đảng. Nhiều chủ doanh nghiệp đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia hoạt động đoàn thể, sinh hoạt tại nơi cư trú để rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện có 3.306 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp siêu nhỏ 56, doanh nghiệp nhỏ 2.827, doanh nghiệp vừa 385, doanh nghiệp lớn 38; doanh nghiệp tư nhân 165, công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân 1.734, công ty cổ phần tư nhân 707; có 392 chi nhánh, văn phòng đại diện của các công ty; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn sở hữu nhà nước 7, công ty cổ phần có vốn nhà nước trên 50%, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 29, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.

Trong 2 năm qua toàn tỉnh đã kết nạp được 32 đảng viên trong các doanh nghiệp, trong đó: Thành ủy Hòa Bình kết nạp được 31 đảng viên, Huyện ủy Lương Sơn kết nạp được1 đảng viên; thành lập được 2 chi bộ, 1 đảng bộ cơ sở.

Trên địa bàn tỉnh đã có 42 doanh nghiệp có tổ chức đảng với 428 đảng viên, trong đó có 2 đảng bộ cơ sở, 27 chi bộ cơ sở, 13 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường. Doanh nghiệp tư nhân có 1 tổ chức đảng với 12 đảng viên; công ty TNHH tư nhân có 5 tổ chức đảng với 66 đảng viên; công ty cổ phần tư nhân có 35 tổ chức đảng với 332 đảng viên; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có 1 tổ chức đảng với 18 đảng viên.

Đã thành lập mới được 36 công đoàn cơ sở và kết nạp mới được 6.173 đoàn viên, trong đó Liên đoàn Lao động Thành phố 2 công đoàn cơ sở  với 1.365 đoàn viên, Liên đoàn Lao động huyện Lương Sơn thành lập được 5 công đoàn cơ sở với 43 đoàn viên, Liên đoàn Lao động huyện Lạc Sơn 10  công đoàn cơ sở với 70 đoàn viên, Liên đoàn Lao động huyện Yên Thủy 1 công đoàn cơ sở với 15 đoàn viên, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh thành lập được 3 công đoàn cơ sở với 4.090 đoàn viên. Có 162 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn với 16.507 đoàn viên. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 19, công ty cổ phần 74, công ty TNHH tư nhân 51. Doanh nghiệp thành lập theo Luật HTX 3, doanh nghiệp tư nhân 15.

Có 14 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức đoàn thanh niên với 961 đoàn viên, gồm 7 tổ chức đoàn cơ sở, 3 chi đoàn cơ sở, 4 chi đoàn trực thuộc đoàn thanh niên phường. Đã thí điểm thành lập được 2 hội thanh niên cấp cơ sở trong doanh nghiệp ở huyện Lạc Thủy và Tân Lạc với tổng số 155 hội viên. Đã triển khai thành lập được 3 chi hội phụ nữ trong doanh nghiệp tư nhân. Hiện nay còn 2 chi hội thuộc huyện Lạc Sơn với 179 hội viên tham gia sinh hoạt.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 29-10-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh, vai trò, vị thế của nhiều cấp uỷ, chi bộ, đảng viên và tổ chức công đoàn ngày càng được nâng cao và được người lao động, chủ doanh nghiệp tin tưởng và tín nhiệm hơn. Thông qua hoạt động của cấp uỷ, của đảng viên và cán bộ đoàn thể, các tổ chức đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp đã vận động chủ doanh nghiệp thực hiện tốt Luật Công đoàn, Luật Lao động, tạo điều kiện cho người lao động được học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện tốt các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động, góp phần thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất