Tỉnh ủy Quảng Ninh biểu dương tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2011-2015)
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ cho các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tiêu biểu, xuất sắc trong toàn tỉnh.

Đảng bộ tỉnh hiện có 21 Đảng bộ trực thuộc, 804 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), 5.170 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với trên 92.000 đảng viên. Những năm qua, quán triệt chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt cùng các Nghị quyết của Đảng về "đổi mới phương thức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên", các cấp uỷ, tổ chức đảng trong tỉnh đã cụ thể hoá tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố TCCSĐ, nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị; quan tâm kết nạp đảng viên, nhất là ở các thôn bản vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và trong doanh nhiệp ngoài khu vực nhà nước. Nhờ đó, số lượng đảng viên được kết nạp hàng năm tăng cả về số lượng và chất lượng, tỷ lệ đảng viên kết nạp bình quân hàng năm đạt trên 4,5%...Cũng trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã thành lập, hoàn thiện mô hình 128 TCCSĐ và trên 800 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó thành lập mới 178 chi bộ thôn, bản vùng sâu, vùng xa và 137 chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, 100% số thôn, bản, trường học trong tỉnh đã thành lập được chi bộ riêng...

Công tác xây dựng TCCSĐ TSVM được các cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh tới cơ sở quan tâm chỉ đạo toàn diện, cụ thể. Hầu hết các TCCSĐ phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, từng bước cụ thể và thực hiện rõ hơn cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; tập trung giải quyết kịp thời nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp ở địa phương, đơn vị; đề ra nhiều giải pháp hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất - kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, quản lý trật tự đô thị và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; huy động nhiều nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, xoá đói, giảm nghèo, hỗ trợ các mô hình kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân được nâng cao...

Trong 5 năm qua, đã có 52% TCCSĐ đạt tiêu chuẩn TSVM, trên 90% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt TSVM, trong đó có trên 16% được biểu dương khen thưởng; trên 75% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ... Dịp này, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tặng Cờ cho 7 đảng bộ; tặng Bằng khen cho 12 cho đảng bộ cơ sở và 79 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 260 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2010-2015).

Thời gian tới, toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, gắn với “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới phương thức, năng lực lãnh đạo, lề lối, phương pháp làm việc của tổ chức đảng theo hướng sâu sát, thiết thực, cụ thể, hiệu quả, tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất