Xây dựng tổ chức đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Hà Tĩnh
Hoạt động sản xuất tại một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh.
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh được thành lập năm 2009 với 58 tổ chức cơ sở đảng với gần 3.000 đảng viên. Sau hơn 6 năm hoạt động, đã thành lập mới được 9 tổ chức đảng, 5 tổ chức đoàn thanh niên, 6 tổ chức hội cựu chiến binh; kết nạp được trên 1.500 đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp, trong đó có 2 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đồng chí Trần Văn Kỳ, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Trong những năm qua, Đảng ủy Khối tập trung cho công tác xây dựng đảng, nhất là nhiệm vụ phát triển đảng viên, đa số đảng viên được kết nạp đều tự giác rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ và là lực lượng nòng cốt, tiên phong và được các chủ doanh nghiệp coi là nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp.

Tại đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, 100% các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp được bầu làm bí thư cấp ủy, 80% chủ tịch công đoàn và trên 50% bí thư đoàn thanh niên được cơ cấu vào cấp ủy. Đặc biệt, những doanh nghiệp tư nhân sau khi tổ chức đảng, đoàn thể được thành lập đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, nòng cốt trong các phong trào thi đua, góp phần tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp ổn định và phát triển. Tiêu biểu là các công ty như: Công ty cổ phần (CP) Phát triển công nghiệp và Xây lắp thương mại Hà Tĩnh; Công ty CP tập đoàn Hoành Sơn, Công ty CP Xây lắp và Thương mại Hợp Lực, Công ty CP Tư vấn xây dựng miền Trung... Kết quả đó đã góp phần quan trọng về công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp.

Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra mục tiêu: Phối hợp với các ban, ngành, huyện, thành, thị ủy bằng nhiều giải pháp tập trung thành lập tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp đạt từ 60% đến 70% số doanh nghiệp trong tỉnh có đủ điều kiện. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng ủy Khối sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:  

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp

Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động để hiểu rõ quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp. Hằng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức gặp mặt, động viên biểu dương các doanh nghiệp làm tốt công tác xây dựng đảng, đoàn thể. Định kỳ tổ chức tốt các cuộc đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của các doanh nhân, chủ doanh nghiệp, người lao động để có giải pháp thỏa đáng thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Hai là, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chủ doanh nghiệp đối với việc tổ chức và hoạt động của các tổ chức đảng và đoàn thể.

Qua việc thành lập Đảng bộ Công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn thấy rằng, khi chủ doanh nghiệp thông suốt về tư tưởng thì sẵn sàng ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho tổ chức đảng và đoàn thể hoạt động. Ngay sau khi thành lập, chủ doanh nghiệp đã chủ động đề xuất với Đảng ủy Công ty đăng ký với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp mở 1 lớp tìm hiểu về Đảng tại công ty cho 40 đoàn viên ưu tú là những người lao động trẻ, trực tiếp sản xuất tham gia học tập. Năm 2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chuẩn y kết nạp 39 đảng viên cho Đảng bộ công ty, trong đó có ông, bà Phạm Hoành Sơn là chủ doanh nghiệp.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp phải hướng vào việc thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát huy vai trò các đoàn thể trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ lợi ích cho người lao động và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bốn là, tăng cường công tác phối hợp, đổi mới nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng, huyện, thành, thị ủy tổ chức khảo sát, nắm bắt rõ tình hình của doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động, xây dựng các điều kiện, nhất là về đội ngũ đảng viên, cán bộ cốt cán để hình thành các tổ chức đảng, đoàn thể. Tích cực phối hợp với các ban tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương để thực hiện tốt việc phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; xác định đây là một trong các khâu đột phá của nhiệm kỳ 2015-2020.

Năm là, xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp

Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành liên quan, huyện, thành, thị ủy thường xuyên khảo sát, nắm chắc tình hình doanh nghiệp và lao động trên địa bàn, làm cơ sở lập kế hoạch phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở; đổi mới phương thức tập hợp, tuyên truyền để công nhân, viên chức, người lao động hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức công đoàn Việt Nam, thấy được lợi ích của bản thân, của doanh nghiệp khi thành lập tổ chức công đoàn cơ sở...                                                                      

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất