Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đảng
Đồng chi Võ Thị Dung trao Bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016.

Năm 2016, các cấp ủy từng bước  TP từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tăng cường đi cơ sở, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, giúp cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Ban Tổ chức Thành ủy và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP chú trọng công tác cán bộ từ khâu đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ. Đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức với 576 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý tham dự. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra cho 165 cán bộ; bồi dưỡng chức danh trưởng ban, phó trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, trưởng ban tuyên giáo, chánh văn phòng cấp huyện và tương đương cho 130 cán bộ. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 2 cho 157 cán bộ.


Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy quan tâm, số lượng, chất lượng đảng viên kết nạp bảo đảm, nhất là phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; đến 30-6-2016, Đảng bộ TP đã kết nạp được 558 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.


Việc phân tích đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong năm được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ và thực chất hơn.


Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Ban Tổ chức Thành ủy và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP trong năm qua, yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục nghiên cứu đề xuất tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu của Ban Tổ chức Thành ủy, các ban đảng nhằm giúp lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay. Tham mưu giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới phương thức đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, tự phê bình và phê bình, sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý.


Tăng cường lãnh đạo công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, trong các trường học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn TP.


Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho 8 tập thể; Ban Tổ chức Thành ủy tặng Giấy khen cho 54 tập thể co thành tích trong công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016.


Trường Hoàng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất