Đảng bộ huyện Tam Dương lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư
Lãnh đạo huyện Tam Dương kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng tại xã Kim Long.

5 năm qua, trên địa bàn huyện Tam Dương đã thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) 150 công trình, dự án với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 300ha, trong đó có các công trình trọng điểm quốc gia, trọng điểm của tỉnh, huyện. Đảng bộ huyện xác định công tác bồi thường GPMB là vấn đề phức tạp, cả hệ thống chính trị cần quyết tâm vào cuộc. Theo đó, Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác GPMB. Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy định kỳ nghe UBND huyện, Hội đồng Bồi thường GPMB các công trình, dự án báo cáo tiến độ để kịp thời cho ý kiến chỉ đạo. Kiện toàn công tác tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác GPMB; tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bồi thường, GPMB và tái định cư cho cán bộ, nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi dự án để người dân tự giác chấp hành cũng như tham gia giám sát việc thực hiện chính sách.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền được quan tâm, đặc biệt là quan tâm đến quyền, lợi ích chính đáng của người dân, nên công tác GPMB đã cơ bản đáp ứng được tiến độ. Bởi vậy, việc bàn giao đất thực hiện các dự án kịp thời, góp phần tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn huyện. Đặc biệt đối với các dự án lớn, trọng điểm của Trung ương, của tỉnh như: đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường điện 500KV Sơn La - Hiệp Hòa, đường Quốc lộ 2C, đường 36m Hợp Châu - Đồng Tĩnh, đường Hợp Thịnh - Đạo Tú, Khu công nghiệp Tam Dương II (Khu A)… Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện phối hợp cùng các sở, ngành liên quan thường xuyên đôn đốc, kiểm tra để hoàn thành công tác GPMB. Huyện thường xuyên quan tâm đến công tác GPMB các công trình trọng điểm của huyện, công trình phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới... nên tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn huyện bảo đảm theo đúng kế hoạch.

Một số địa phương đã đưa công tác GPMB vào nghị quyết của cấp ủy, tập trung lực lượng, huy động cả hệ thống chính trị tham gia. Hội đồng bồi thường GPMB các công trình, dự án chủ động phối hợp cùng các đoàn thể để tăng cường tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách; động viên, thuyết phục các hội viên và nhân dân chấp hành tốt chính sách GPMB, bàn giao đất và tạo điều kiện cho các dự án được triển khai. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và kết quả tích cực từ công tác GPMB đã tạo sức lan tỏa, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Cùng với làm tốt công tác GPMB, huyện cũng quan tâm đến cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, kinh doanh trên địa bàn... Qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả công tác GPMB và thu hút đầu tư, Đảng bộ huyện Tam Dương tiếp tục thực hiện một số giải pháp sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác GPMB. Phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị đối với công tác GPMB. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là luật đất đai, các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tuyên truyền, vận động, thuyết phục bằng nhiều hình thức phù hợp với các đối tượng có đất bị thu hồi, trước hết là những các bộ, đảng viên, quần chúng gương mẫu để họ nhận thức rõ quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước.

2. Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, đặc biệt là ở cơ sở. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai, xây dựng, nhất là đối với các khu vực đã có chủ trương thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án.

3. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng các khu tái định cư. Nhiệm vụ này phải thực hiện xong trước khi thu hồi đất ở của các hộ dân; khu tái định cư phải bảo đảm về diện tích, vị trí hợp lý, đồng bộ về hạ tầng, công trình phúc lợi, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống của người dân để người dân đồng tình, ủng hộ và tiếp cận một cách dễ dàng.

4. Củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác GPMB theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, có tính chuyên nghiệp, có trình độ nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm cao. Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ làm công tác GPMB, góp phần nâng chất lượng công tác tham mưu.

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện. Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tin tưởng, tiếp tục đầu tư, kinh doanh.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất