Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

 
Đại biểu Phạm Xuân Đương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: Chúng tôi vô cùng phấn khởi về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng trong niềm tin tưởng phấn khởi vì Đại hội XI quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến vận mệnh của đất nước trong thời kỳ mới. Đại hội lần này tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tiếp tục đổi mới toàn diện đưa đất nước ta tiến nhanh, vững chắc để đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp. Đây là yêu cầu hết sức to lớn trong thời kỳ mới, bởi vì chúng ta đã bước vào thập niên thứ 2 của thế kỷ XXI.

Đại hội lần thứ XI của Đảng đặt ra yêu cầu đưa đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới và tăng cường hội nhập. Thái Nguyên có vị trí trung tâm của các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Chúng tôi nhận thức rằng, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên không những phát triển kinh tế địa phương mình mà còn phải phấn đấu trở thành động lực để phát triển vùng trung du. Chúng ta đã định ra kế hoạch 5 năm, 10 năm Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp, giáo dục-đào tạo, văn hóa… nên cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động đáp ứng tiến trình hội nhập cũng như CNH, HĐH để đến năm 2020 Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Chúng tôi đang tập trung phấn đấu để đến năm 2015, Thái Nguyên có tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm 12-13%/năm; có mức thu nhập bình quân đầu người bằng của cả nước; có giá trị sản xuất công nghiệp khoảng 30.000 tỷ đồng (theo giá so sánh, khoảng 100 nghìn tỷ đồng theo giá thực tế).
Tôi rất hi vọng đất nước ta tiếp tục đổi mới một cách toàn diện, đẩy mạnh công cuộc CNH, HĐH.

 
Đại biểu Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND Tp.Hải Phòng: Các đồng chí tham gia cơ cấu của Trung ương, trong Ban Chấp hành Trung ương phải đủ tiêu chí năng lực và đạo đức, bởi 2 tiêu chí này có tác động rất lớn. Năng lực để đảm bảo nhận biết đánh giá, hoạch định ra các việc làm. Đạo đức đảm bảo việc làm của mình, hành vi của mình vì sự phát triển của đất nước, của cộng đồng. Lựa chọn được Ban Chấp hành Trung ương có năng lực, đạo đức đảm bảo cho Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển vững vàng, ngày càng có vị trí quan trọng hơn, xứng đáng với sự tin tưởng và tình cảm của thế giới dành cho Việt Nam.

 
Đại biểu Tây Nguyên, đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai bày tỏ: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI là sự kiện lớn, quan trọng của đất nước, của dân tộc, của Đảng ta. Bản thân tôi, kể cả Đoàn đại biểu Gia Lai rất tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng trong hơn 80 năm qua. Tôi tin tưởng chắc chắn, Đại hội XI diễn ra trong thời kỳ đổi mới của đất nước, Đại hội sẽ đề ra Nghị quyết và các chủ trương phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh cũng như giữ vững ổn định chính trị của đất nước nói chung. Cương lĩnh, Nghị quyết của Đại hội đề ra đến năm 2020 nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có giải pháp thúc đẩy đối với các vùng nghèo nói chung và vùng Tây Nguyên nói riêng, làm sao ngày càng thu hẹp khoảng cách với các nơi kinh tế-xã hội phát triển.

 
Là người con nước Việt, đang làm nhiệm vụ tại nước Úc, đồng chí Hoàng Vĩ Thành, Đại sứ Việt Nam tại Úc trao đổi: Việt Nam từng là thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thường trực Hội đồng Bảo an, đã tổ chức thành công Hội nghị ASEAN tại Hà Nội… Vừa qua, Việt Nam có nhiều sáng kiến quan trọng tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Châu Á mở rộng… đó là những dấu hiệu quan trọng để triển khai quan hệ với nước ngoài, đánh dấu vị thế quốc tế của Việt Nam. 
Nước Úc rất ủng hộ Việt Nam trong công tác đối ngoại. Trong thời gian triển khai đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đồng bào ta ở nước ngoài đã gửi gắm tình cảm, niềm tin vào Đảng. Đại bộ phận bà con Việt kiều hướng về quê hương, quan tâm đến những sự kiện trọng đại của đất nước. Bà con cho rằng, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết 36 đã có nhiều chính sách tạo điều kiện cho bà con quan tâm và đóng góp cho quê hương. Do vậy, số lượng Việt kiều xin miễn thị thực về nước ngày càng tăng lên. Tôi nghĩ việc này rất quan trọng, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế giới.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất