Xây dựng cơ sở vững mạnh ở Lào Cai
Xây dựng cơ sở (xã, phường, thị trấn) vững mạnh được xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược  trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền ở Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác xây dựng cơ sở, đạt kết quả khá toàn diện: chính trị ổn định, kinh tế phát triển, quốc phòng - an ninh đ­ược giữ vững, văn hoá-xã hội có nhiều chuyển biến tốt, chính sách xã hội đư­ợc chăm lo đúng mức. Để đạt được kết quả trên, các cấp uỷ đảng của Lào Cai đã  quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng (khoá X), Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn". Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"  được thực hiện với nhiều nội dung, cách làm thiết thực.

Các huyện, thành phố và các đảng uỷ trực thuộc đã  chỉ đạo xây dựng, củng cố TCCSĐ,  duy trì chế độ sinh hoạt đảng ở từng chi bộ. Công tác phát triển đảng viên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2005-2010, toàn tỉnh kết nạp được 7.501 đảng viên mới, trong đó 2.854 người dân tộc thiểu số; cơ bản “xóa” được thôn, bản, đơn vị chưa có đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đ­ược triển khai nghiêm túc theo đúng kế hoạch, kịp thời giải quyết đơn thư­ khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng, góp phần ổn định chính trị ngay từ cơ sở. Từ năm 2005-2010, tiến hành kiểm tra toàn diện 67 tổ chức đảng. Kiểm tra chuyên đề theo từng lĩnh vực, nội dung đối với 1.826 lượt tổ chức đảng, 1.221 đảng viên; giám sát 925 lượt tổ chức đảng, 767 đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát, ủy ban kiểm tra các cấp đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật 11 tổ chức đảng, 646 đảng viên vi phạm trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ các cấp, bộ máy chính quyền ở cơ sở tiếp tục đư­ợc củng cố; đội ngũ cán bộ cơ bản đã phát huy đ­ược vai trò, chức năng trong quản lý điều hành và tổ chức thực hiện đư­ờng lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nư­ớc và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trong năm qua đã có 2 huyện và một số xã, thị trấn thí điểm thực hiện bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND xã, bước đầu phát huy hiệu quả, tác dụng tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Việc xây dựng cơ sở  vững mạnh thời gian qua đã tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng (13%/năm); tỉ lệ đói nghèo toàn tỉnh giảm  từ 41% (đầu năm 2006) xuống còn 16,8% (năm 2010). Phong trào làm đường giao thông nông thôn, thuỷ lợi được cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo quyết liệt và sâu rộng. Từ năm 2006-2010, toàn tỉnh đã mở mới 357 km đường giao thông nông thôn. Hiện toàn tỉnh có trên 1.900/2.181 thôn, bản, tổ dân phố có đường giao thông.

Các hoạt động văn hoá - xã hội được triển khai toàn diện. Năm 2005 toàn tỉnh có 77.057 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá; 794 số thôn, tổ văn hoá. Đến năm 2010 con số đó là 92.678 và 1.090, số nhà văn hoá thôn, bản là 770. Công tác y tế, dân số-KHHGĐ tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Công tác xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội được triển khai kịp thời, đồng bộ, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác quốc phòng - an ninh được củng cố, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở cơ sở được rà soát, kiện toàn, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao. Công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu, chất lượng, thời gian.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất